weby pro nejsevernější čechy

V Rumburku začala druhá etapa restaurování sloupu Nejsvětější Trojice

Začátkem srpna 2018 začalo restaurování soch obklopujících sloup Nejsvětější Trojice na Lužickém náměstí v Rumburku.

Obnovu památky financuje Město Rumburk za podpory Ústeckého kraje. Práce za téměř 700 000 Kč provádí restaurátorský tým Jitky Musilové. Hotovo má být do konce roku. Během druhé etapy obnovy kulturní památky se ošetří osm soch stojících kolem ústředního sloupu. Stávající vysoké teploty zatím umožňují provést jen očištění pískovcových soch od vegetativních nánosů. K aplikaci látek, které pískovcového sochy zpevní, dojde až po poklesu teplot.

Restaurované sochy světců pochází z 18. století. Představují symbolické „nebeské vojsko“, které mělo svými přímluvami chránit obyvatele Rumburku, např. před živelními pohromami a nemocemi, či jim zaručit prosperitu. Autory soch neznáme. Jedná se o sochu sv. Floriána (1726), sv. Jana Nepomuckého (1726), sv. Josefa (1726), sv. Vavřince (1726), Panny Marie Immaculaty (1760) a sv. Jana Křtitele (1775). Do původního soboru patřila i socha sv. Antonína Paduánského. K její ztrátě došlo v 50. letech 20. století. Tehdy kolem sloupu vedla hlavní silnice a sochu při dopravní nehodě poškodil nákladní automobil. Na její místo se narychlo umístila jiná socha znázorňující téhož světce. Pozdějšího data je socha patrona města sv. Bartoloměje (1842).

Sloup Nejsvětější Trojice byl vztyčen roku 1681 po předchozí epidemii moru. Vlastníkem památky je Město Rumburk. K zásadnímu restaurování tzv. morového sloupu došlo v letech 1995-1996. Následná doporučovaná pravidelná údržba památky se naposledy provedla roku 2002. V loňském roce se během první etapy restaurování obnovil ústřední sloup ze 17. století a vrcholová kaplice se osadila kopiemi čtyř maleb, podle nichž sloup nese své jméno. Malbou Nejsvětější Trojice, Boha Otce, Ježíše Krista a Ducha svatého.

Klára Mágrová

Tagy