weby pro nejsevernější čechy

Dopravní omezení při Tour de Zeleňák 1. září 2018

V sobotu 1. září 2018 bude od 9:30 do 14:00 výběžek po trase závodu jednosměrně uzavřený (v protisměru závodu).

Tato objížďka je povolená dopravní policií, bude řádně označená a řízená pořadatelem závodu, prosíme tedy o její respektování.