weby pro nejsevernější čechy

Starostové příhraničních obcí podepsali smlouvu o spolupráci

Ve středu 20/2 se na rumburské Střelnici sešli starostové (a starostka) obcí Rumburk, Varnsdorf, Seifhennersdorf a Groβschönau aby podepsali dlouho připravovanou smlouvu o spolupráci.
Podle informací zveřejněných v Rumburských novinách: Vzájemná spolupráce čtyřměstí se bude týkat osmi oblastí, zejména ochrany přírody a životního prostředí, regionálního rozvoje, školství a práce s dětmi a mládeží, kultury, turismu a sportu. Na okraji zájmu nezůstávají ani senioři. Podle dohody by se měla zvýšit spolupráce mezi jednotlivými zařízeními a organizacemi, které o seniory pečují. Důležitým bodem smlouvy je i přeshraniční spolupráce v oblasti požární ochrany a bezpečnosti. Cílem je zajistit spolupráci a součinnost hasičských sborů při zabezpečování ochrany obyvatel při mimořádných událostech, jako jsou živelní katastrofy, povodně, ničivé požáry a podobně. V rámci dohody je také akceptován požadavek na zajištění vzájemné výměny informací při konání akcí, které mohou mít negativní přeshraniční dopad, jako je například konání technopárty, demonstrací a podobně.

Základem navrhované spolupráce je komunikace a výměna informací na všech úrovních, a to nejen mezi zájmovými subjekty, ale i mezi jednotlivými radnicemi. Ty by se měly navzájem informovat například o vývoji a tendencích komunální politiky, měly by si navzájem zveřejňovat informace v obecních médiích, vytvářet vícejazyčné publikace a podobně.

prezentace

Samotnému podpisu předcházela prezentace jednotlivých městeček, z nichž zejména ta, kterou přednesl starosta Groβschönau Frank Peuker mě dost ohromila, například informací, že šestitisícového jmenovce Šenova, ve kterém mám tu čest bydlet navštíví ročně až 145 tisíc (!!!) turistů.

Na prezentaci mezi jednotlivými starosty zahrála místní (víceméně holčičí) skupina Melody Strings.

melody

Tagy