weby pro nejsevernější čechy

Fefík badatel

Je znepokojující, že vždy, když vyhledávám stránky Archivu hlavního města Prahy (ahmp.cz), nabídne mi to předtím stránku „Skvělí, žhaví a sexy“.
Tato věc mne zaráží, protože, když jsem byl v budově archivu naposledy, žhavej byl akorát vrátnej, kterej mi nadával, že jsem pošlapal trávník.
A v badatelně teda sexy nebyl nikdo.

Tagy