weby pro nejsevernější čechy

Tmy jsme se nebáli

Ve středu 19. 9. 2018 byla pro děti ze školní družiny Základní školy náměstí Varnsdorf přichystána zajímavá akce – pod vedením pana Vaňka za asistence jeho pejska Nabiho si děti vyzkoušely chůzi se slepeckou holí, hmat ve tmě, pomůcky a hry nevidomých.

Je to tak, jak stojí v nadpisu – nebál se nikdo. Některé disciplíny sice byly trochu podivné a vzbuzovaly respekt, protože ponořit ruce do krabice a lovit v neznámu, malovat na papír, zavěsit kolíčky na šňůru, orientovat se v prostoru, nalít si vodu do kelímku, hrát člověče, karty, domino a spoustu dalších běžných aktivit, to vše se zakrytým zrakem, je najednou mnohem těžší a tajemné.

Všichni zúčastnění pozorně a se zájmem naslouchali příběhu o ztrátě zraku pana Vaňka, o jeho soužití s vodícím psem Nabim, o pomoci jeho blízkých a rodiny. Jeho život se nezastavil, je stále aktivní a podniká spoustu zajímavých sportovních akcí i setkání s dětmi a dospělými.

Díky němu je nám svět nevidomých bližší a otevřenější. Odnesli jsme si z tohoto projektu obdiv, pokoru a zkušenosti. Překonat obavy a nechuť nás všechny posune dál.

Děkuji děvčatům E. Rosové, K. Růžičkové.K. Horňákové, M. Tillnerové, pracovnicím DDM a R. Vaňkovi i ostatním zúčastněným.

Vychovatelka H. Špergová, koordinátorka projektového dne

Tagy