weby pro nejsevernější čechy

Certifikační školení

V Krásné Lípě proběhl ve dnech 18. až 19. září 2018 kurz evropské certifikace dálkových tras: „Leading Quality Trails – Best of Europe“

Kurz uspořádala obecně prospěšná společnost České Švýcarsko ve spolupráci s KČT v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě. Během dvou dnů proškolili zástupci německé společnosti Deutscher Wanderverband Service 12 zájemců, kteří získali certifikát a budou provádět terénní průzkum plánované dálkové trasy – Hřebenovky Českým Švýcarskem.

Terénní pochůzky a záznamy o průběhu a kvalitě trasy budou proškolení účastníci vyhodnocovat podle metodiky této evropské certifikace tras, tak aby se připravovaná Hřebenovka Českým Švýcarskem v budoucnu mohla stát jednou z dálkových tras odpovídajících evropským standardům. Plánovaná trasa navazuje na historickou tzv. Modrou hřebenovku, která na území vedla od počátku 20. století do roku 1945.

Zrealizovaný kurz je součástí projektu: Rozvoj přeshraničního cestovního ruchu s využitím dálkových tras v Českosaském Švýcarsku, který byl podpořen z Fondu malých projektů v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 a běží od září letošního roku do srpna roku 2019.

Tento projekt je přípravnou fází při obnově Hřebenovky Českým Švýcarskem. Kromě terénního průzkumu trasy a zpracování zprávy o jejím průběhu a kvalitě jsou naplánovány také prezentace tématu dálkových tras na českoněmeckých setkáních aktérů v cestovním ruchu, poznávací českoněmecké exkurze na dálkové trasy do Saska a na německou stranu Krušných hor na jaře příštího roku, nebo nová českoněmecká tiskovina – trhací mapa: Výletní cíle Českého Švýcarska mezi Děčínem a Jedlovou.

Pro finální obnovu Hřebenovky v Českém Švýcarsku bude nutné získat ale další finanční prostředky, které umožní technicky celý proces dotáhnout.

Ing. Jarmila Judová – koordinátor projektu

České Švýcarsko o.p.s.

Křinické nám. 1161/10

Krásná Lípa 407 46

jarmila.judova@ceskesvycarsko.cz

Těšíme se na Vás v Českém Švýcarsku – evropské excelentní destinaci

www.ceskesvycarsko.cz

Tolik oficiální zpráva. K tomu snad pár postřehů jako účastník…

Nedovedl jsem si představit, co se bude dva dny řešit, a ono to skoro bylo málo. Skripta plná dat a kritérií, dvě terénní cvičení, a až dodatečně člověk zjistí, že sem tam ještě zůstalo něco, co není úplně jasné, co bude třeba konzultovat.

Překvapení z toho, že Kyjovské údolí (tak moc atraktivní místo) propadlo v porovnání s okolím Vlčí hory. Když se nad tím člověk zamyslí, je to vlastně žalostně jednoduché – prokletím klasické turistiky jsou cyklostezky (kolisté prominou), vedené po značených trasách, a jejich asfalt.

Samozřejmě se někomu vtírá na mysl otázka, k čemu taková evropská certifikace může být dobrá. Není to úplně nejjednodušší a nejlevnější sranda, platí tři roky a každý rok se kontroluje. Ale ptá se někdo na totéž třeba u památek UNESCO? Prostě exkluzivní celoevropský klub, ručící za kvalitu.

A zatím nejviditelnější efekt? Změnil se mi totálně pohled na chození krajinou a zatím neumím říct, jak dlouho ten efekt bude trvat. Teď je to ale tak, že mi automaticky naskakují šifry a kódy jako 6:10, 5.1 Z, 23 L dvakrát a koukám, kolik milimetrů v průměru má štěrková drť na zpevněné cestě…

Bude to ještě běh na dlouhou trať, ale snad to klapne, a jednou zas bude možné bez potíží jít od Aše až někam na sever Moravy. Náš ústecký úsek by měl být od Božího Daru na Šébr.

Tagy