weby pro nejsevernější čechy

Den otevřených dveří (26. 3. 2019)

Rok se sešel s rokem a naše Základní škola náměstí E. Beneše Varnsdorf připravuje stále oblíbenější Den otevřených dveří.

I v letošním roce bude možno navštívit dílničky v jednotlivých učebnách, ve školní družině, v klubu, či vystoupení našich žáků (celkem 3 x za odpoledne). Bude se také možno seznámit s podmínkami zápisu do prvního ročníku, s přijímacím řízením do studijní třídy, s přijetím do třídy běžné. Projít se po chodbách, nasát atmosféru naší školy, která v tento den bude provoněna žáky připravenými dobrůtkami. Neváhejte a zastavte se – Škola v pohybu je tu pro vás!

ZŠ náměstí E. Beneše Varnsdorf