weby pro nejsevernější čechy

Výstava Miloslava Sovadiny – Krajiny a kompozice

Přijměte, prosím, pozvání na novou výstavu Miloslava Sovadiny v Síni Josefa Maštálka ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě, kterou zahájíme letošní výstavní sezónu 2019.
U příležitosti svých sedmdesátých narozenin představuje brněnský rodák a dlouholetý českolipský okresní archivář svou fotografickou tvorbu.

Jako historik se věnoval zvláště dějinám středověku a zabýval se postavou Jindřicha z Lipé. K jeho archivní specializaci patřily dějiny správy, které shrnul do velmi potřebné knihy Správní dějiny Českolipska. V posledních letech se zaměřil na bibliografické zpracování počátků vlastivědné práce.

Fotografie porůznu vystavoval, ale nynější výstava je výběrem ze životního díla pečlivého dokumentaristy i pozorovatele obdařeného uměleckým duchem, nadšením a láskou ke krajině.

Výstavu, nesoucí název Krajiny a kompozice, zahájíme 7. 3. 2019 od 16. 30 v klubovně muzea. Shlédnout ji můžete až do 9. 6. 2019

Ladislav Smejkal

historik novodobých dějin

Jana Jermanová Jakubská

vedoucí oddělení výstav, výchovy, propagace a galerie – Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Nám. Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa

Tel.: 487 824 145, 702 000 096

www.muzeumcl.cz

Tagy