weby pro nejsevernější čechy

Lužický zlom: Hranice mezi dvěma světy

Pražské nakladatelství Novela Bohemica vydalo na sklonku roku 2018 titul, který se našeho regionu týká více než velmi – Lužický zlom: Hranice mezi dvěma světy.

Každý region o sobě v propagačních materiálech tvrdí, jak je výjimečný, okouzlující, hodný návštěvy. Tady u nás je to nečekaná pravda, byť poněkud specifickým způsobem a byť s tím v podstatě nikdo neumí moc pracovat. Po geologické stránce máme totiž pod nohama něco, co je výjimečné široko daleko.

Anotace praví:

Lužický zlom je jednou z nejvýznamnějších geologických struktur Českého masivu. Významně utváří krajinu severních Čech mezi Turnovem a saskou Míšní.

Dal vznik takovým přírodním dominantám, jako jsou Suché skály nebo Kozákov, a od počátků osídlení ovlivňuje také zdejší život počínaje využitím podzemních vod po těžbu surovin včetně polodrahokamů. Kniha českých vědců shromažďuje dostupné vědomosti o vzniku, postupném vývoji a dnešní podobě lužického zlomu a vypráví tak unikátní příběh geologického vývoje naší země.

Text doprovází bohatá obrazová dokumentace včetně mnoha map, připojen je i průvodce po význačných lokalitách. Podobně důkladné zpracování takového geologického fenoménu je nejen u nás, ale i v evropském a světovém měřítku vzácné. „Zlomy jsou svědkové mlčenliví, nikoli však němí. V jejich vnitřních strukturách i v porušení okolních hornin je do velkých detailů zapsáno mnoho o událostech dávno minulých. Ale je to napsáno jejich vlastní řečí…“

Kniha Lužický zlom – hranice mezi dvěma světy tuto řeč tlumočí do našeho jazyka a představuje tak s mimořádnou erudicí i smyslem pro poetiku přírody jednu z krásných podob naší krajiny.

Pevná vazba, 272 stran, textilní záložka, spousta nádherných fotografií (Zdeněk Patzelt), spousta dokumentačních fotografií, mapky, grafy, schémata, některá dokonce rozkládací. Tři editoři (Miroslav Coubal, Jiří Adamovič, Martin Šťastný) + celá strana odborných recenzentů a spoluautorů (tím nejznámějším jménem je asi Václav Cílek). Mnoho let práce a publikace víc než unikátní. Jak v úvodu říká zmiňovaný Václav Cílek: „Pokud vím, kniha o nějakém zlomu, tedy místu, kde je skalní masiv narušen prasklinou, … byla napsána jenom v oblasti svatoondřejského zlomu (San Andreas) v Kalifornii„.

V anotaci se uvádí, že kniha „tlumočí do našeho jazyka“. Inu, záleží na ochotě a erudici každého – pokud vám totiž např. text „Pro pásmo lužického zlomu jsou z endogenních ložisek typická ložiska hydrotermální polymetalické formace Pb-Zn-Ag včetně pyritu a chalkopyritu. Zrudnění je pokládáno za mladší, mezozoického nebo terciérního stáří.“ opravdu, ale opravdu nic neříká, příliš si nepočtete.

Ukázka z knihy – geologická situace v okolí lužického zlomu

Jsou knihy, které jsem si přečíst chtěl a nedokázal jsem to. Jsou knihy, které bych si nejspíš dobrovolně ke čtení nevybral a přes skutečnost, že se čtou obtížně, vracel jsem se k nim a dotáhl čtení do konce. Tahle je ten druhý případ. Mnohdy se mi stávalo, že přečtený text z celé stránky mi připadal jako šifra (gymnaziální základy geologie se dávno kamsi vytratily), přesto se vždy našel záchytný bod. Ať už proto, že mnohá místa znám osobně a viděl jsem je na vlastní oči, či proto, že nečekaným a vhodným doplňkem se stala řada odborných exkurzí, pořádaná Geoparkem Ralsko, které se těmito místy zabývaly. Takže opakuji – čtení to není jednoduché, ale poučné. Desítky milionů let, stovky kilometrů – trocha nadhledu nikdy neuškodí. V osobních knihovničkách se nejspíš tenhle titul ocitne u úzké skupiny specialistů, ale prolistovat a začíst se neuškodí nikomu, kdo tu má nějaké kořeny. Jde o obdivuhodnou, pestrobarevnou, informacemi nasycenou knihu.

Ukázka z knihy – Vápenný vrch u Doubice
Tagy