weby pro nejsevernější čechy

Varnsdorfský tiskař Antonín Ulbricht: svědek své doby

Život a dílo varnsdorfského rodáka připomene nová výstava s názvem Svědek své doby – život tiskaře Antonína Ulbrichta (1880 – 1969) ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě. Vernisáž se uskuteční v muzeu ve středu 23. října 2019 v 16.30.

Jedním z úkolů muzeí je připomínat významné osobnosti regionu, rodáky, či ty, kteří se svým působením zapsali do místních dějin,“ uvedla Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Antonín Ulbrich se narodil v roce 1880 a většinu svého života žil v České Lípě. Ve Varnsdorfu se vyučil litografem. Během života získal řadu zkušeností a stal se uznávaným grafikem a reprodukčním fotografem. Ve Vojenském zeměpisném ústavu ve Vídni se naučil zvládat konstrukci a tisk speciálních map.

Mimo krátkého působení jako samostatný podnikatel pracoval většinu svého profesního života u českolipské tiskařské firmy Johann Künstner, kterou posléze i technicky řídil. Podílel se na vysoké úrovni zdejší polygrafie.

Čas velkých proměn společnosti ve dvacátém století zaznamenal na řadě fotografií, které jsou na výstavě kromě dalších zajímavých dokumentů také k vidění.

Díky dobře zachované pozůstalosti můžeme sledovat Ulbrichtův osobní život,“ dodal Ladislav Smejkal, historik novodobých dějin Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.

Jan Mikulička
oddělení tiskové a vnějších vztahů
Krajského úřadu LK

Varnsdorfský rodák Antonín Ulbricht, narozený roku 1880, žil většinu svého života v České Lípě, kde zemřel v roce 1969. Ve Varnsdorfu se vyučil litografem. Během života získal řadu zkušeností a stal se i uznávaným grafikem, reprodukčním fotografem a konstruktérem map. Mimo krátkého působení jako samostatný podnikatel pracoval většinu svého profesního života u českolipské tiskařské firmy Johann Künstner, kterou posléze i technicky řídil a podílel se na vysoké úrovni zdejší polygrafie.

Díky dobře zachované pozůstalosti můžeme sledovat Ulbrichtův osobní život. Před první světovou válkou je dobrým obrazem středostavovské rodiny v České Lípě. Válka ho vyhnala nejdříve na bojiště do Haliče, posléze byl převelen do Vojenského zeměpisného ústavu ve Vídni, kde zvládl konstrukci a tisk speciálních map. V době meziválečné zvyšoval svou kvalifikaci a také se účastnil na společenském životě města. Během druhé světové války v podstatě řídil podnik. Byl antifašista a sociální demokrat.

Po válce prožil nejednu šikanu jako Němec, ale prosadil se jako umělec a výrazný odborník. Po násilné likvidaci tiskárny Künstner v roce 1949 nabízel své služby Městu Česká Lípa s jeho zařízením. Čas velkých proměn společnosti ve dvacátém století zaznamenal na řadě fotografií, které se také na výstavě uplatňují vedle ukázek z jeho díla a zajímavých dokumentů svědčících o časté zběsilosti uplynulého století.

Výstava je přístupná v Maštálkově síni od 24. října 2019 až do konce roku.

Ladislav Smejkal
historik novodobých dějin Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, příspěvkové organizace Libereckého kraje

Tagy