weby pro nejsevernější čechy

JEDEME DÁL!

Hlavním cílem projektu bylo pro žáky jiné národnosti umožnit prostřednictvím cyklistiky poznávání prostředí, v kterém žijí a v kterém se pohybují.

Z velké většiny se jednalo o žáky z jiného sociokulturního prostředí. Do programu byli zařazeni i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.

Dílčím cíle byla, při jednotlivých aktivitách – cestách po regionu, návštěva středních škol z důvodu plánování budoucnosti žáků.

Projekt řešil: a) prostřednictvím cykloturistiky poznávání oblastí regionu; b) pětidenní pobyt v Krásné Lípě s výjezdy do NP České Švýcarsko; c) formou workshopů přípravu žáků na další studentskou dráhu; d) návštěvy škol k budoucí profilaci; e) besedy s odborníky (prevence, OSPOD, zástupce SŠ).

Popis problému tkvěl v nedostatečném přehledu žáků o regionu i v nedostatečné informovanosti žáků – cizinců ze strany rodičů.

Měřitelným cílem byl počet navštívených historicko-kulturních míst regionu a počet navštívených škol s prohlídkou.

Projekt byl zahájen 1. 3. 2019 a ukončen 30. 9. 2019. Bylo do něj zapojeno 15 žáků a 8 pedagogů a odborníků. Výstupy (prezentace, CD) však oslovily všechny žáky školy.

Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci výzvy Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2019

Václav Zemler
ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše 469

JEDEME DÁL!

Tagy