weby pro nejsevernější čechy

Novinky na Varnsdorfském knižním minitrhu 2019

V článku o varnsdorfském knižním minitrhu jsme slíbili, že přineseme o jednotlivých knižních novinkách podrobnější informace.

O některých z novinek jsme psali již dříve, tak si je připomeneme:  

Marie Rejfová: Kdo maže, ten jede

Roman Vaněk: Rozverná pětka. Pohádky pro světlo 2

Z lužické pokladnice – Aus der Lausitzer Schatztruhe

Milan Hrabal: Wenn die Fische davonfliegen

Mandava

A zde je první část novinek, o kterých jsme ještě nepsali. Texty autora gr jsme převzali ze sborníku Mandava 2019 vydaného Kruhem přátel muzea Varnsdorf, kapitola Varnsdorfensie 2018-2019, strany 175-187.

Almanach ke 150. výročí povýšení Varnsdorfu na město 1868–2018

(Oblastní muzeum v Děčíně, Varnsdorf 2018, editor Josef Rybánský, 122 stran.

ISBN 978-80-907441-0-3)

Publikace navazuje na projekt Památky naživo, při kterém měli zájemci možnost navštívit některé zajímavé stavby ve Varnsdorfu. Obsahuje osm textů, které slovem i obrazem zachycují zmíněný projekt pro účastníky i pro ty, kteří se zúčastnit nemohli: 150 let městem (Josef Rybánský), Eltisova vila (Martin Krsek), Z historie faktorského domu čp. 488 (Tomáš Efler a Josef Rybánský), Varnsdorfské kostely počátku 20. století (Alena Sellnerová), Americká továrna na vozy Neef & Stolle – dříve Engelmann & Co. (Jan Němec), Varnsdorfská stávka (Petr Sedlák), Stavby Antona Möllera (Renata Procházková) a Hrádecká „Varta“ aneb „Praha má své Hradčany, Brno Špilberk a Varnsdorf aspoň ten svůj Hrádek!“ (Josef Rybánský). Publikace je citlivě graficky zpracována, vytištěna na dobrém křídovém papíru a je zdařilým následovníkem předcházejících dvou výročních varnsdorfských almanachů.

Hrádek – 115 let městské dominanty

(Městská knihovna Varnsdorf spolu s Městem Varnsdorf, 2019, autoři textů Renata Procházková, Josef Rybánský a Jiří Sucharda, linoryt na obálce Jiří Vydra, 50 stran.ISBN 978-80-86409-56-6)

Brožura obsahuje podstatné texty o osobnostech a událostech spjatých s oblíbenou varnsdorfskou dominantou. Bohatý ilustrační materiál (fotografie a dobové dokumenty), chronologie stavby a významné události s ní spojené vytvářejí z této nevelké publikace zajímavý a objevný pohled na více než sto let života Varnsdorfu z nadhledu hrádecké rozhledny. Čtenáři mají možnost seznámit se kupříkladu se dvěma návrhy projektu městského stavitele Antona Möllera včetně jeho životopisu. Samostatné medailonky tu mají i továrník Josef A. Richter a nedávný představitel Varnsdorfu Josef Mašín. V řádcích i mezi nimi se dozvídáme o městě krásnějším, než jak je známe na sklonku druhé dekády 21. století, a rovněž o nedávných i současných dílčích pokusech o návrat k bývalému věhlasu Varnsdorfu.

Tanec v exteriéru.Tanambourrée 1998-2018 otevřený celostátní festival scénického tance a pohybového divadla Varnsdorf

(Národní informační a poradenské středisko pro kulturu NIPOS-ARTAMA Praha 2019, editor Jiří Lössl, 209 stran.ISBN 978-80-7068-338-5)

Reprezentativní publikace zachycuje slovem i obrazem dvacetiletou historii pozoruhodného festivalu organizovaného varnsdorfskou Základní uměleckou školou. V úvodní historické studii Milana Hrabala nazvané O varnsdorfské kultuře – zejména tanečníje zmapována poválečná historie společenského, sportovního i scénického tance ve Varnsdorfu. Tato část knihy je doprovozena cennými dokumentárními fotografiemi – ostatně jako i další část publikace, představující rok po roce celých dvacet ročníků festivalu. Autory fotografií této části jsou Ivo Přikryl, Miroslava Soukupová, Vlastimil Urban a Petr Zápotocký ml. Publikaci uzavírají portréty významných osobností festivalu. Z varnsdorfských jmenujme alespoň „sudičku“ festivalu Pavlínu Šafusovou, ředitelku ZUŠ Jarmilu Šenovou, učitelky Miroslavu Soukupovou, Irinu Děněžkinu a autora názvu festivalu ředitele Městského divadla Varnsdorf Martina Louku. Ojedinělá kniha o ojedinělém festivalu je nečekaným vkladem do mapování české kulturní historie Varnsdorfu.

 

Basket Varnsdorf Almanach 2008 – 2018.Sbírka textů vydaná k výročí 70 let od založení basketbalového oddílu ve Varnsdorfu

(Oddíl basketbalu TJ Slovan Varnsdorf 2018, zpracoval Miroslav Novotný ve spolupráci se Zdeňkem Stroleným, 67 stran)

Brožura obsahuje faktografii, přehledy osob a výsledky basketbalového oddílu ve Varnsdorfu v letech 2008 až 2018 včetně bohaté fotodokumentace. Mimo jiné se také čtenář dozví složení výboru a seznam aktivních trenérů v daném období. Především však jsou podrobně zdokumentovány všechny sezóny basketbalového oddílu v uvedených letech podle jednotlivých družstev od kategorie minižáků až po ženy a muže. Publikace je cenným přínosem do mozaiky dokumentů o poválečném sportovním životě v našem městě.

Jiří Janáček: Doslovy

(Krajská vědecká knihovna v Liberci 2018, redakce Vladimír Píša, Marek Sekyra, 61 stran.ISBN978-80-85874-87-7)

Sborník doslovů, které někdejší učitel a pěstitel slovesné a interpretační kultury na varnsdorfských školách Jiří Janáček napsal v letech 1997 až 2000 pro desítku titulů Knižnice XX. století, vydávané Knižním klubem. Jeho poučené, hutné a informačně nabité texty doprovodily ke čtenářům tyto autory: Jakub Arbes, Eduard Bass, Josef Čapek, Karel Čapek, Jaroslav Havlíček, Karel Poláček, Fráňa Šrámek, Vladislav Vančura a Jan Weiss. Knižnice z neznámých důvodů po první desítce svazků zanikla a tak se Janáček stal výhradním autorem doslovů této edice. Škoda, že v úvodním textu o Janáčkovi bylo jeho varnsdorfské působení odmávnuto formulací „působil v několika severočeských městech“. Právě v našem městě totiž zanechal velmi výraznou pozitivní stopu v letech 1953 až 1966 jako dramaturg a režisér úspěšného Recitačního souboru Vítězslava Nezvala, který působil na tehdejší varnsdorfské jedenáctiletce a pozdější „esvévéešce“. Kniha Doslovy vyšla s ročním zpožděním jako dárek k autorovým devadesátinám.

Jurij Chěžka: Konec poezie malé komůrky

(Milan Hodek , Hradec Králové ve spolupráci se Společností přátel Lužice Praha 2019, ilustrace Isa Bryccyna, překlady Zuzana Bláhová-Sklenářová a Milan Hrabal, editor Milan Hrabal, doslov Lukáš Novosad, 64 stran.ISBN 978-80-87688-73-1)

Zatímco ve Varnsdorfu se v rámci tradičního večera lužickosrbské literatury podařilo připomenout dílo básníka Jurije Chěžky v roce stého výročí narození, Společnost přátel Lužice s k těmto oslavám zakladatele moderní lužickosrbské poezie dostala o dva roky později vydáním výboru Konec poezie malé komůrky. Čtyři desítky básní představují podstatnou část Chěžkova básnického odkazu. Básník totiž – obdobně jako kníže českého básnictví Mácha – zemřel velmi mlád za druhé světové války kdesi na Balkáně, když se zřejmě pokoušel opustit nenáviděný wehrmacht a přejít k partyzánům. Literární historik Dietrich Šołta o Chěžkovi píše: „…je to ideový a umělecký most k mnohostranné lyrice následující generace lužickosrbských básníků.“


2020 – Historie Varnsdorfu / Warnsdorf – die Geschichte

(Nakladatelství a knihkupectví LH Romana Horáčka, Varnsdorf 2019, fotografie[archiv Romana Horáčka], nestránkováno)

Měsíční kalendář 36 historických fotografií s česko-německými popisky. Některé fotografie se již objevily i v jiných publikacích, jiné dosud publikovány nebyly. Novinkou pro autora textu jsou například záběr pomníku císaře Františka Josefa I., který byl odhalen 19.8.1900 před školou v Seifertově ulici, pomník říšského poslance Dr. Pergelta v císařském parku, snímek varnsdorfského hlavního nádraží nebo zaměstnanců tzv. starého nádraží.

2020 – Šluknovský výběžek ve starých fotografiích / Die Orte des nordböhmischen Niederlandes in alten Fotos / Kostely – Gotteshäuser

(Nakladatelství a knihkupectví LH Romana Horáčka, Varnsdorf 2019, fotografie [archiv Romana Horáčka], nestránkováno)

Měsíční kalendář obsahuje 36 historických fotografií kostelů a kaplí ve Šluknovském výběžku s česko-německým doprovodným textem. Měsíce listopad a prosinec tohoto kalendáře jsou věnovány kostelům na území města Varnsdorfu. Jsou na nich děkanský kostel sv. Petra a Pavla, kostel sv. Karla Boromejského, starokatolický kostel Proměnění Páně, evangelický kostel Míru a kostel sv. Františka z Assisi na Studánce. Sérii snímků uzavírá symbolicky Vánoční betlém Antona Thieleho na Studánce v č. p. 240.

Ha2 – Vzpomínka na Ha

(František Černý, s. j.[Varnsdorf-Harrachov] 2019)

CD navazuje na loňský disk nazvaný Eda Vébr: Čtvrt století. Tentokrát obsahuje dvanáct písní nahraných příležitostnou varnsdorfskou skupinou Ha2 v jabloneckém studiu MSN Recording. Devět písní z původního repertoáru folkové skupiny Ha kapelníka a skladatele Edy Vébra v novém aranžmá doplnily tři zbrusu nové písně autorského tandemu Petr Smetana (hudba) a Milan Hrabal (texty). Ha2 nahrávali v sestavě: Alena Smetanová (zpěv); Petr Smetana (zpěv, kytary, klarinet, rytmika); Jana Vébrová (zpěv, akordeon, rytmika, flétna); Lukáš Vébr – kontrabas, kytary, ukulele; Vladimír Jelen – zpěv. CD bylo pokřtěno na jediném koncertě skupiny Ha2 v pátek 10. května 2019 v sále varnsdorfské Hosany. Za celým projektem stojí jeho spiritus agens František Černý, který inicioval nahrávání i koncert a vše také velkoryse zafinancoval.

V dalším pokračování miniseriálu o knižních novinkách z regionu přineseme informace o knihách, které vznikly nebo se tematicky týkají Šluknovska případně blízkých regionů.

Pro Výběžek vybral a zpracoval Fr. Liecht