weby pro nejsevernější čechy

Lípa Musica pokračuje víkendem ve znamení dirigentské premiéry Josefa Špačka i 250. výročí Beethovena

Festival Lípa Musica bude o víkendu pokračovat koncerty v pátek 18. září 2020 v Zahrádkách a o víkendu v České Lípě.

Tradiční koncert při svíčkách v letošním roce přivítá 18. 9. úspěšný mladý soubor i Flautisti Ensemble prezentující krásu a mnohostrannost flétnových nástrojů. V sobotu 19. 9. započne českolipská festivalová kapitola výjimečným koncertem uměleckého garanta festivalu Josefa Špačka, který se premiérově chopí i dirigentské taktovky a společně s Českou studentskou filharmonií provede v bazilice Všech svatých díla Mozarta a Mendelssohna-Bartholdyho. Druhý festivalový týden završí v neděli beethovenovský klavírní recitál k poctě 250. výročí narození skladatele, v Biberově kapli vystoupí přední český klavírista těšící se výjimečného světového ohlasu Jan Bartoš. Vstupenky jsou k dispozici pouze na sobotní koncert s Josefem Špačkem, páteční i nedělní koncert je vyprodaný. V sobotu 12. září byl v Liberci slavnostně zahájen 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica tradičním Koncertem pro Liberecký kraj, na němž zaznělo kompletní provedení oratoria Mesiáš Georga Friedricha Händela v nastudování respektovaného Collegium 1704 a čtveřice předních českých pěvců. Lípa Musica bude o následujícím víkendu pokračovat koncerty v pátek v Zahrádkách a o víkendu v České Lípě. Tradiční koncert při svíčkách v letošním roce přivítá 18. 9. úspěšný mladý soubor i Flautisti Ensemble prezentující krásu a mnohostrannost flétnových nástrojů. V sobotu 19. 9. započne českolipská festivalová kapitola výjimečným koncertem uměleckého garanta festivalu Josefa Špačka, který se premiérově chopí i dirigentské taktovky a společně s Českou studentskou filharmonií provede v bazilice Všech svatých díla Mozarta a Mendelssohna-Bartholdyho. Druhý festivalový týden završí v neděli beethovenovský klavírní recitál k poctě 250. výročí narození skladatele, v Biberově kapli vystoupí přední český klavírista těšící se výjimečného světového ohlasu Jan Bartoš. Vstupenky jsou k dispozici pouze na sobotní koncert s Josefem Špačkem, páteční i nedělní koncert je vyprodaný.

Sladká krásná dáma aneb kouzlo barokní hudební krásy. I tak by se dal stručně charakterizovat program, v němž se hlavní úlohy ujme flétna a který v letošním roce rozezní svitem svící ozářenou zahrádeckou svatou Barboru. Připraven bude mimořádný zvukový i emocionální zážitek v paletě flétnového barokního repertoáru v podání dua mladých virtuosek, jejichž umělecké dráhy se střetly na londýnské Královské hudební akademii a které si ke spolupráci přizvaly gambistu Jakuba Michla a cembalistu Filipa Dvořáka. Koronavirová situace nám zabránila pozvat přímo flétnový konsort i Flautisti, který dvě české hráčky daly před deseti lety dohromady společně se svými zahraničními spolužačkami v Londýně. Avšak i alternativní program posílený o české instrumentalisty v plné kráse představí sladce přitažlivý zvuk krásné dámy zvané flétna… Tento koncert, který se v pátek 18. září uskuteční od 19 hodin v kostele sv. Barbory v Zahrádkách u České Lípy, je dlouho vyprodaný, v případě uvolnění vstupenek s ohledem na aktuální situaci, bude jejich doprodej probíhat přímo před koncertem. Na tento koncert vypravuje festival autobus z České Lípy, kam je ještě možné se zaregistrovat.

Slavnostní nádech nebude chybět prvnímu letošnímu festivalovému českolipskému koncertu, který se v sobotu 19. září uskuteční od 19 hodin v českolipské bazilice Všech svatých. Příznačný název Špaček hraje a diriguje vystihuje bezezbytku jeho náplň a je splněným snem nejen pro Josefa Špačka, špičkového houslistu, uměleckého partnera České filharmonie, ale také uměleckého garanta festivalu Lípa Musica. Josef Špaček se ve své osobní programové linii tentokrát nepředstaví jen jako sólista či komorní hráč, ale rovněž a premiérově jako dirigent.

K této své nové úloze Josef Špaček říká: „Jsem především houslista, nicméně již během svých studií na Curtisově Institutu ve Philadelphii jsem měl povinné dirigování, na které jsem chodil půl roku, a myslím, že každého muzikanta, který kdy hrál v orchestru, určitě někdy napadla myšlenka, co kdybych já stál před orchestrem a připravoval program sám. Samozřejmě že i mě tato myšlenka neminula a za ty roky, které jsem strávil ve filharmonii, jsem měl trochu nutkání si to aspoň jednou vyzkoušet. Takže nechci nyní mluvit o nějaké ambici do budoucna, nicméně říkal jsem si, že by můj hudební život nebyl úplně naplněný, kdybych alespoň jednou nepřipravil program z dirigentského stupínku, takže takové bylo zatím moje myšlení. A schválně jsem naplánoval program se studentským orchestrem, protože vím, jaké to pro dirigenta je stoupnout si před profesionální orchestr. Hráči nebývají vždy úplně milosrdní, a proto jsem chtěl pracovat se studentským orchestrem. Navíc jsem na program zařadil i Mendelssohnův Houslový koncert, který bude v první půlce, a kde můžu předvést také něco ze své houslové kuchyně a zároveň orchestr připravovat z vedoucí role nikoli dirigenta, ale sólisty. Myslím, že to bude velmi zajímavý projekt, na který se já osobně hrozně těším!“

Symbolicky se prvními Špačkovými svěřenci, jež povede svým gestem, stanou jeho mladší kolegové z České filharmonie. Studentská filharmonie je tělesem složeným ze členů a absolventů Orchestrální akademie České filharmonie. Díky této bohulibé myšlence, jejímž otcem byl bývalý šéfdirigent Jiří Bělohlávek, si tak náš první orchestr vychovává novou generaci hudebníků, která své zkušenosti sbírá v rámci koncertní a zájezdové činnosti „áčkového týmu“ České filharmonie a postupně do něj dorůstá. O tom, že Česká studentská filharmonie je mladistvou energií a talenty nabité kompaktní a kvalitní filharmonické těleso, návštěvníky společně s Josefem Špačkem s houslemi i taktovkou v ruce přesvědčí v ikonických dílech klasického symfonického repertoáru – Haffnerově symfonii Wolfganga Amadea Mozarta a Houslovém koncertu Felixe Mendelssohna-Bartholdyho. Večerem návštěvníky v dialogu s Josefem Špačkem navíc provede zkušený filharmonický moderátor Petr Kadlec. Poslední vstupenky na tento koncert jsou v prodeji ve festivalové pokladně i online na www.lipamusica.cz.

Druhý festivalový týden uzavře pocta jedné z nejvýznamnějších postav světové hudební literatury – Ludwigu van Beethovenovi, od jehož narození v prosinci letošního roku uplyne 250 let.  Svojí tvorbou, osobitostí hudebního vyjadřování, silným důrazem na myšlenkový, etický ideál díla představoval Beethoven ve své době nové pojetí umělce coby svobodného, nezávislého tvůrce, který se prosazuje zcela samostatně. V jeho díle se dokonale završuje epocha vrcholného vídeňského klasicismu a současně svým subjektivním, silně citovým přístupem předjímá vyjadřování budoucích romantiků. V reprezentativním klavírním průřezu od prvního po poslední Beethovenův opus je dokonale otištěn skladatelův vývoj i jednota. Plnou a mnohovrstevnatou beethovenovskou škálu od mladické radostné energie, přes bouřlivost až k smířlivým tónům plným životního poznání vykreslí festivalový debutant Jan Bartoš. Kritiky i kolegy ceněný nevšední typ hudebníka, u něhož se neokázalá virtuozita rafi novaně snoubí s hlubokým přemýšlivým muzikantstvím, skutečná osobnost právem náležící k evropské klavírní elitě…

„Vždy mě fascinovalo výrazové bohatství jeho hudby, najdete v ní vše– nejen drama a heroismus, které se obvykle zmiňují nejvíce, ale například i humor, něžnost, eleganci či vznešenost. S příchodem Beethovena se vše proměnilo-další vývoj hudby je bez něj nepředstavitelný.,“ říká k Beethovenovi Jan Bartoš a ke koncertu doplňuje: „V první půli koncertu vedle sebe záměrně stavím Sonátu C dur z jeho prvního klavírního opusu, a Bagately op. 126, což je jeho poslední dílo pro klavír. Posluchači tak budou mít šanci bezprostředně porovnat proměnu, kterou jeho hudba za ta desetiletí prošla. Zatímco Sonáta C dur je plná mladické energie, humoru a elegance, Bagately jsou úplně jiný svět podobný jeho posledním smyčcovým kvartetům. Je to vroucí a niterná hudba, některé části jsou ale naopak až brutálně humorné (čtvrtá bagatela). Druhá bagatela svými prudkými střihy, dramatickými odmlkami a barokními stylizacemi zase předjímá kolážovité postupy postmoderny. Když srovnáme hlavní téma druhé věty ze Sonáty C dur s tématem poslední bagately, najednou nám dochází, že mají něco příbuzného a že u géniů skutečně existuje něco jako jednota celého díla. V druhé půli koncertu zahraji slavnou Appassionatu, která stojí přesně uprostřed mezi Sonátou C dur a Bagatelami. Op. 57 je dílo plné konfliktů a turbulencí. Hymnické téma druhé věty a následné variace ukazují cestu od temnoty ke světlu. Svým programem chci ukázat diverzitu Beethovenova díla, a také lehce vyvrátit zažitá klišé – ne vždy Beethoven „vítězí nad osudem“ viz Appassionata a její tragické finále. Nebo jeho rafinovaný smysl pro humor, který nekoresponduje s obrazem věčně zachmuřeného tvůrce viz Sonáta C dur a Bagately.“

Tento koncert se uskuteční v neděli 20. září od 17 hodin v Biberově kapli v České Lípě a je rovněž zcela vyprodaný. Nicméně i zde platí, že je pravděpodobné, že na místě bude ještě možné poslední místa po nedorazivších obsadit.

Zbylé vstupenky na koncerty 19. ročníku je možné zakoupit on-line nebo ve festivalové kanceláři v Žižkově ulici č.p. 528/6 v České Lípě, v síti Colosseum Ticket a v dalších vybraných koncertních lokalitách. Pokladna je otevřena v pondělí a středu v 15.00–18.00 hod. a v úterý a ve čtvrtek: 14.00–16.00 hod.

Děkuji za pozornost a přeji příjemný den!
S pozdravem

Ing. Lucie Johanovská, manažerka marketingu & PR
ARBOR – spolek pro duchovní kulturu, Žižkova 528/6, 470 01 Česká Lípa
@: lucie.johanovska@lipamusica.cz,
www.lipamusica.cz | facebook / instagram / youtube: lipamusica.cz

Tagy