weby pro nejsevernější čechy

Lípa Musica pokračuje pozměněným programem v České Lípě

Na začátku října nabídl 19. ročník MHF Lípa Musica tři vyprodané koncerty, které posluchače zavedly do Kamenického Šenova, Děčína a Prysku a interpretačně se zejména díky výkonům Lípa Musica Septetu, který sestavil umělecký garant Josef Špaček, a spolupráci mezzosopranistky Markéty Cukrové a Zemlinského kvartetu, staly jedněmi z vrcholů letošní přehlídky.

Do aktuálního pátého festivalového týdnu se promítají přijatá krizová protiepidemická opatření vyhlášená v souvislosti s nouzovým stavem, která zapříčinila nutnost zrušení koncertu v Teplicích plánovaného na 6. října a změnu programu českolipského koncertu, který proběhne v neděli 11. října od 17 hodin v bazilice Všech svatých. Místo původně plánovaného představení jednoho z předních českých, ale i světových sborů – Českého filharmonického sboru Brno – se v České Lípě představí vynikající český varhaník Vladimír Roubal společně s legendárním trumpetistou Miroslavem Kejmarem. Program nabídne populární skladby pro toto nástrojové obsazení s přihlédnutím ke specifikům varhanního nástroje v českolipské bazilice. Zakoupené vstupenky na tento koncert zůstávají v platnosti, vstupné se s ohledem na vyhrazenou změnu programu nevrací. Doprodej vstupenek je k dispozici ve festivalové pokladně i online na www.lipamusica.cz. Další program festivalu zůstává v tuto chvíli beze změn.

Vladimír Roubal pochází z Touškova na Plzeňsku a hudbě se věnuje již od dětství. Nejprve začal se studiem klavíru a akordeonu. Ve čtrnácti letech v kostele svatého Jana Křtitele v domovském Touškově poprvé vyzkoušel hru na varhany. Tento moment byl pro jeho kariéru určující a Vladimír Roubal se rozhodl ke studiu tohoto nástroje na konzervatoři v Plzni, kde studoval u prof. Jitky Chaloupkové. Záhy přešel na Pražskou konzervatoř, kde studoval hru na varhany u prof. Jana Hory a varhanní improvizaci u prof. Jaroslava Vodrážky. Kromě pilného studia na škole vypomáhal mladý Vladimír Roubal i v jiných plzeňských kostelech a zastupoval varhaníky všude, kde bylo právě potřeba. V druhém ročníku konzervatoře, ve svých patnácti letech se stal varhaníkem tehdy ještě arciděkanského kostela (dnes katedrály) sv. Bartoloměje v Plzni. Talentovaný student se začal účastnit interpretačních soutěží a v roce 1982 získal první cenu ve varhanní improvizaci varhanní soutěže v Opavě. V roce 1988, již jako student Pražské konzervatoře, zvítězil v soutěži varhanní improvizace v Krnově. Tehdy již působil několik let na postu varhaníka a kapelníka baziliky sv. Markéty při benediktinském arciopatství v Praze-Břevnově. Od roku 1990 působí jako ředitel chrámové hudby Královské kanonie premonstrátů v Praze na Strahově. Zde založil chrámový sbor Collegium Strahoviense a komorní orchestr, s nimiž koncertuje a doprovází všechny velké církevní slavnosti. Na svém kontě má Vladimír Roubal několik CD nahrávek. Úzce spolupracuje s řádem Maltézských rytířů, s řádem cisterciáků ve Vyšším Brodě a s trubači hradní stráže Pražského hradu, s nimiž také natočil několik výjimečných desek. Pro Český rozhlas a Českou televizi nahrál varhanní skladby od B. A. Wiedermanna, R. Rejška, M. Regera, F. Mendelssohn-Bartholdyho, ale také vlastní improvizace. Několik nahrávek realizoval také pro japonský rozhlas a televizi, dále pro německý, holandský a americký rozhlas. Zkomponoval hudbu k několika filmům např. k filmu Jaromíra Polišenského In nomine patris.  Vladimír Roubal vyniká nad jinými interprety svou schopností improvizace. Je jeden z nejuznávanějších varhanních improvizátorů v Evropě, ale i ve světě. Koncertuje v různých koutech České republiky, ve světě koncertoval například v Německu, Rakousku, Maďarsku, Holandsku, Itálii, Španělsku, Francii, Polsku, Rumunsku, Moldávii a USA. V roce 1999 absolvoval koncertní turné po Japonsku, kde vystoupil ve městech Nagoya, Yokohama a Tokyo. V roce 2007 hrál v době oficiální návštěvy prezidenta Spojených států v Praze ve strahovské bazilice pro první dámu Spojených států amerických Lauru Bushovou.

Miroslav Kejmar je legendární český trumpetista, studoval na Pražské konzervatoři a na Hudební fakultě AMU u prof. Václava Paříka. Jeho dalšími učiteli byli prof. Adolf Scherbaum, Antonín Dokoupil a Stanislav Šimek. V letech 1970 až 2008 byl členem České filharmonie. Vystupuje v komorních žesťových souborech a trvale spolupracuje se souborem Pražských žesťových sólistů, který spoluzaložil. Desítky let patří k nejvýznamnějším českým sólistům. Jako sólový hráč je známý nejen v Evropě, ale i v Japonsku a Miroslava Kejmara doprovázela řada významných orchestrů. Na svém repertoáru má mnoho koncertů od barokní po soudobou hudbu a jeho diskografie obsahuje nejzásadnější díla trumpetové literatury. Nahrávky jsou zaznamenány na labelech významných světových gramofonových společností. Mimo své působení v klasické hudbě hrál patnáct let s orchestrem V. Hybše, s orchestrem K. Gotta, K. Vlacha a se skupinou Golden Kids. Je profesorem Pražské konzervatoře a působí v Japonsku na masterclass jako lektor hry na trubku. Často bývá zván jako porotce do různých žesťových soutěží po celé Evropě. Nahrál řadu desek a CD u hudebních vydavatelství Supraphon, Pony Canyon, Classic, Ultraphon, Music Vars a další.

Zbylé vstupenky na koncerty 19. ročníku je možné zakoupit on-line nebo ve festivalové kanceláři v Žižkově ulici č.p. 528/6 v České Lípě, v síti Colosseum Ticket a v dalších vybraných koncertních lokalitách. Pokladna je otevřena v pondělí a středu v 15.00–18.00 hod. a v úterý a ve čtvrtek: 14.00–16.00 hod.

Děkuji za pozornost a přeji klidné dny!

Ing. Lucie Johanovská, manažerka marketingu & PR
ARBOR – spolek pro duchovní kulturu, Žižkova 528/6, 470 01 Česká Lípa
@: lucie.johanovska@lipamusica.cz,
www.lipamusica.cz | facebook / instagram / youtube: lipamusica.cz

Tagy