weby pro nejsevernější čechy

Lubomír Aron a kol.: Československé opevnění 1935-1938

Když jsem do příslušné tematické poličky ukládal právě popsaný titul, uvědomil jsem si, že tu mám publikaci pro nás také zajímavou a ještě neinzerovanou. Pro případné zájemce má ovšem „malou chybku“, protože jsem si ji přivezl z Okresního muzea v Náchodě… Zmíněné Okresní muzeum v Náchodě je nakladatelem, nicméně mnou vlastněné druhé opravené a doplněné vydání vyšlo ve spolupráci s již u nás několikrát zmíněným vydavatelstvím FORTprint. My tady na rozdíl od Náchodska nemáme žádný z obřích fortifikačních objektů, přesto se s památkami na budovanou obrannou linii můžeme setkávat takřka denně – na Stožci, kolem Srbské Kamenice, pod Studencem… Pokud se chcete dozvědět o smyslu, koncepci, technologii, organizaci, rozmístění, typech objektů, jednotkách a řadě dalších a dalších náležitostí, je to v téhle knize všechno, a ještě mnohem víc. 196 stran, spousta fotografií, plánků, výkresů, tabulek, map a přehledů. A to včetně takových specialit, jako je spotřeba vzduchu pro jednotlivé typy zbraní, normy spotřeby ostnatého drátu na jednotlivé typy překážek či technologie WC v objektech. Obdobně zaměřené literatury existuje poměrně hodně, ale tenhle kousek určitě stojí za to.

 Zadní strana – pohled ze střechy pěchotního srubu R-S 76 „Lom“ tvrze Hanička

Průběh opevnění v Čechách a na Moravě

Popis „řopíků“

Z kapitoly o statických překážkách v liniích opevnění

Tagy