weby pro nejsevernější čechy

Den otevřených dveří podstávkových domů 2024

V loňském roce jsme jako destinační společnost iniciovali první pilotní ročník Dne otevřených dveří po vzoru našich německých sousedů.
Za hranicemi je to již tradice a my jsme letos navázali spolupráci s Nadací podstávkových domů (Stigtung Umgebindehaus), která je nositelem myšlenky a hlavním organizátorem celé akce v Německu. My bychom rádi tuto aktivitu rozšířili i u nás v Lužických horách a Podještědí, jelikož jsme přesvědčeni, že podstávkový dům je skutečný poklad a je třeba jej chránit. Je třeba dát do povědomí širší veřejnosti, že se jedná o unikátní typ stavby a právě Den otevřených dveří podstávkového domů je vhodná příležitost.

Z loňské zkušenosti jsme se poučili a proto jsme se rozhodli otázku propagace a osvěty, komunikace s majiteli podstávkových domů a celou organizaci na české straně vzít plně do našich rukou. Celá akce je rozdělena na českou část (sobota 25. května) a německou a polskou část (neděle 26. května). Zájemci tak mohou navštívit více míst a domů a jistě to ocení.

Co se týče podmínek zapojení se do Dne otevřených dveří … je zcela na majiteli/provozovateli domu, zda zpřístupní dům zcela, částečně (třeba jen síň nebo světnici), nebo provede případné návštěvníky jen zvenku. Stejně tak si může zvolit, zda připraví nějaký program (např. komentovanou prohlídku), lehké občerstvení nebo nikoliv. Stejně tak nezáleží na stavu domu, je-li dům v rekonstrukci, před rekonstrukcí nebo po renovaci… právě různé fáze oprav a diskuse nad technologiemi je pro návštěvníka velmi zajímavá. Stejně tak třeba osudy a historie samotného domu nebo zkušenosti majitele s rekonstrukcemi a památkáři, řemeslníky a pod.

Rádi bychom vás požádali, zda byste se vy jako majitelé či provozovatelé podstávkového domu do akce zapojili.

Jak? Stačí se přihlásit do 15. února 2024 ->

Proč bych se měl zapojit? Jak bylo řečeno výše, podstávkový dům je skutečný unikát a je třeba o něj pečovat a chránit jej. Necitlivé rekonstrukce a zásahy nepoučených majitelů, které jsou nevratné, znamenají, že tento fenomén Trojzemí pomalu z naší krajiny mizí.

Letak_DOOPD_2024

Co to bude stát? Nic kromě vašeho času v sobotu 25. května – vy sami si určujete časový prostor, který chcete veřejnosti věnovat. Stačí dům otevřít třeba jen na odpoledne.

Co mi poskytne destinační společnost Lužické hory? Propagaci Dne podstávkového domu, letáky a informační materiály, možnost zapojit se komunity lidí, kteří se o tento typ staveb zajímají, sdílení zkušeností s našimi německými partnery, účast na Konferenci cestovního ruchu zdarma, jisté místo na vzdělávací cestě po německých podstávkových domech, v případě vašeho zájmu i zapojení do vznikajícího produktu cestovního ruchu „Tradiční dům“ (v obdobném duchu jako máme postaven produkt Křehká krása Lužických hor ->)

Máme radost, že naši němečtí partneři se o fenomén podstávkového domu v Čechách zajímají a mají skutečnou snahu nám pomoci. Děkuji za pomoc v tomto směru týmu z Windmühle Seifhennersdorfu a samozřejmě Nadaci podstávkových domů.

Tagy