weby pro nejsevernější čechy

Tatíčku, vrať se k nám! 4 – Pomníky velké války na Děčínsku a Ústecku

Národní památkový ústav počátkem roku 2024 zakončil čtvrtým svazkem cyklus knih Tatíčku, vrať se k nám!, tentokrát se dostalo na okresy Děčín a Ústí nad Labem.

Jak by řekli moji rodičové – konečně má dušička pokoj. Po letech čekání se dostalo i na oblasti, kterými chodím nejčastěji. Každá radost má však své ale… Jak sami autoři v předmluvě uvádějí „V žádném případě se však nejedná o popis celistvý a uzavřený, to ostatně dokládá připojené addendum prezentující nově objevené pomníky z již dříve publikovaných okresů„. Takže ne vše se v knize najde, ne vše v rozsahu, jak by si člověk přál. Přesto nutno smeknout klobouk, a třeba si počkat na slibovanou „formu veřejně dostupné elektronické databáze a specializované mapy na informačním portále památkové péče“ – i když už tu máme CEVH a vets.cz…

Anotace:

Čtvrtý díl ediční řady o pomnících první světové války „Tatíčku, vrať se k nám!“ je věnován Děčínsku a Ústecku, oblasti s dřívější převahou německy hovořícího obyvatelstva. Toto území bylo po roce 1945 výrazně postiženo likvidací nebo radikální adaptací pomníkové architektury, přesto nebyly tyto zmizelé památky zcela zapomenuty. Podobně jako předchozí díly kniha v abecedním pořádku mapuje pomníky v jednotlivých obcích, přibližuje okolnosti jejich vzniku, symboliku i pozdější osudy, které odrážejí komplikované politické poměry zdejšího regionu.

Publikace vznikla v rámci výzkumného cíle Moderní architektura 20. století, který je financován z institucionální podpory Ministerstva kultury na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace).

Tentokrát 232 stran, náklad 500 kusů, autoři Jiří Bureš & Marta Pavlíková (územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem) a vročení 2023.

A seznam povědomých jmen:

Struktura stejná jako u předchozích dílů. Úvodní část tvoří šířeji pojatá „teorie“ – viz obsah. Od historie vzniku válečných pomníků (a že jich tu „pár“ máme, od napoleonských přes prusko-rakouské). Smutné čtení je o „adaptaci“ řady pomníků – od totálního zničení přes odsekávání nápisů po instalaci rudých hvězd, srpů a kladiv. Zbytek (většinu) knihy tvoří samotný katalog realizací ve zmíněných okresech a v přílohách resumé v němčině, soupis, jmenný rejstřík, místní rejstřík a vybraná/použitá literatura a prameny.

Stejně jako u předchozích dílů:

Možná bych přidal ještě GPS, ale s pomocí mapy.cz, specializovaných již zmíněných odborných webů (CEVH, Spolek pro vojenská pietní místa) nebo Drobných památek lze každý z pomníků lokalizovat. Předpokládám, že co nevypátrali a neobjevili autoři z NPÚ, to těžko někde vyšťourá někdo jiný. Takže pro ty, kdož jsou do problematiky chyceni drápkem, zcela nepostradatelná záležitost. 

Zvláštní je, jak každá z knih, která se mi o této problematice dostala do rukou, přistupuje k tématu odlišně. Alespoň je pořád pole volné a je nad čím bádat. A teď pardon, jdu zkontrolovat, co jsem o kterém z pomníků nevěděl…

Tagy