weby pro nejsevernější čechy

Maturitní práce studentů SUPŠS v Kamenickém Šenově

Pokud jste se nebyli podívat ve Sklářském muzeu v Kamenickém Šenově v neděli, nabízí se nový důvod a nový termín. Dorazila k nám tiskové zpráva o obhajobách a výstavě maturitních prací, které budou v muzeu vystaveny od čtvrtka 31. května 2012 – při této příležitosti budou vyhlášeny udělené ceny.  V pondělí 28.5.2012 proběhly ve Sklářském muzeu v Kamenickém Šenově obhajoby maturitních prací studentů kamenickošenovské Střední umělecko-průmyslové školy sklářské. 

Ve čtvrtek 31.5. bude tato již tradiční výstava „Maturity 2012“ slavnostně zahájena. Ze tří oddělení školy – z malířského, z oddělení broušení a rytí skla, a z oddělení designu je prezentováno celkem 19 jednotlivých exponátů a souborů. 

Upozorňujeme zájemce o zhlédnutí výstavy, že doba jejího trvání je v letošním roce kratší, návštěvníci mohou exponáty ve Sklářském muzeu Kamenický Šenov spatřit do neděle 24. června 2012. 

Muzeum je otevřeno od úterý do neděle, 10.00 – 16.00 hodin.

Bližší informace: Helena Braunová, ředitelka Sklářského muzea K.Šenov, tel. 487 767 206, 602 164 493