weby pro nejsevernější čechy

Odpadky na zastupitelstvu

Tak se nám po dlouhé době opět ve čtvrtek 20. února 2014 zaplnil sál varnsdorfské Střelnice při městském zastupitelstvu, poněvadž a jelikož byl na jeho programu bod 5.1 Petice za zákaz zřízení překladiště a skladování komunálního odpadu na ul. M. Alše ve Varnsdorfu. Už pár minut po skončení projednávání jsem si ověřil, že kolik očí, tolik názorů a těžko se shodnu s některými v hodnocení. Takže asi jediné, co je bez diskuze – někdy po 18:00 dopadlo hlasování zastupitelstva tak, že podporuje petici občanů proti záměru vybudovat na vybraném místě překladiště a starostu pověřuje jednáním s příslušnými zástupci o hledání jiné lokality. Vše ostatní je můj názor, opakuji – čistě subjektivní.

Asi všichni zaznamenali, že skládka komunálního odpadu u Šluknova ukončila činnost v prosinci 2013 a muselo se tedy vybrat jiné místo, kde domovní odpad bude končit. Týká se to celého Výběžku. Ve Varnsdorfu tohle řeší EKO servis Varnsdorf a.s., což je, pokud jsem byl schopen porozumět, společná firma Města Varnsdorf (minoritní podílník) a nadnárodní společnosti Marius Pedersen. Už tady vidím první slabé místo – mluvčí společnosti sice na mapě ukázali zakroužkovaný celý Výběžek, ale pro mne nebyli schopni srozumitelně formulovat, kde všude svoje svozové služby poskytují a odkud se do Varnsdorfu bude odpad vozit. Ano, byla řeč o cca 10-15 proměnlivých městech a o tom, že VDF vyprodukuje víc odpadu, než celý zbytek Výběžku dohromady, ale nějak mi to v téhle podobě nestačilo. Také zazněla informace o tom, že Rumburk si to bude řešit sám, protože tam svoz zajišťuje jiná firma. Tudíž mi chyběla informace o tom, jestli tu tedy působí ještě nějaká další, nebo se tyhle dvě o odpadky měst tahají, nebo naopak spolupracují, jestli se neuvažovalo o společném postupu při hledání překladiště…

No nic, to, co zajímalo přítomné a proč přišli, byla skutečnost, že chtěli říct své NE. Ona představa, že každý den za plotem u vašeho opečovávaného domku v nějaké hale bude několik popelářských vozů vyklápět svůj obsah a ten se bude štosovat do jakýchsi kontejnerů, opravdu není příjemná. Zástupci EKO Servisu přišli svůj záměr obhajovat a já osobně si myslím, že totálně selhali, ba že naopak několikrát protestujícím nahráli na smeč. Samozřejmě, že vystoupení občanů měla nejrůznější úroveň, od čistě emotivních výlevů, na něž se nedalo ani odpovídat, po solidně připravené otázky, vycházejí zjevně z delšího studia podkladů. Samozřejmě že „kravaťáci“ měli připraveny tištěné podklady a poznámky. Ovšem když dokázali pár minut po sobě v různých větách tvrdit, že odpad zapáchat nebude a že kvůli zápachu budou ve stěnách haly ventilátory s biofiltry, nebo že odpad nebude obsahovat závažné množství tekutin a nebude vadit, když se vyklopí na holý beton, a hned vzápětí prohlásí, že kvůli prašnosti se bude prostor zvlhčovat mlžením… Čekal bych od nich lepší připravenost a vyšší profesionalitu. Pak už jako poslední hřebíček do rakve zazní informace, že oni jsou nejlepší, dbají na všechna zákonná opatření, že nikdy problémy neměli, ale že všechna současná provozovaná překladiště jsou stará podle tehdejších norem a jediné srovnatelné, kam by se dalo zajet porovnávat, je kdesi daleko (ValMez?). To je pak opravdu velmi snadné si začít myslet, že za zamítnutím všech (nakonec i konkrétně vyjmenovaných) 8 dalších lokalit a tlakem na výběr této jediné může být leccos.

No nic, zatím tedy bylo řečeno NE a uvidíme, co nás čeká dál…