weby pro nejsevernější čechy

Srůstání v Evropě – staňte se dobrovolníkem v mezinárodní dobrovolnické službě!

Interkulturní otevírání se; odstraňování jazykových a kulturních bariér, životní příležitost v kariéře, osobním rozvoji a pracovních příležitostechDobrovolnictví je pozitivním obrazem Evropy a my vás zveme k jedinečné příležitosti prožít 1 rok v Německu, dobrovolně pracovat v organizaci, kterou si vyberete z široké nabídky, naučit se nebo zdokonalit svou němčinu a navázat kontakty pro váš další osobní a profesní rozvoj. Dobrovolnické služby
… umožníme vám zapojení do zajímavých projektů a doplňkových služeb v Německu. Vy přinesete inspiraci a posilu při každodenní práci německým organizacím. Můžete pomáhat zakládat a udržovat partnerství mezi německými a českými organizacemi. Zařízení získávají nové impulsy a zcela konkrétní podněty, jak se mohou v průběhu srůstající Evropy zlepšit a jak mohou svoje nabídky odpovídajícím způsobem sladit. Dobrovolníci obohacují všední život idealismem a energií.
Spolu s německým partnerem PARITÄTISCHE Freiwilligendienste Sachsen nabízíme:
Vyhledání optimálního pracovního místa pro vás – propojení s organizací a její návštěvu.
Proškolíme vás, vybavíme informacemi a bude vám pomáhat český a německý koordinátor.
V průběhu roku se budete dále vzdělávat v oblasti jazyků, projektů, managementu.
Zpracujeme s vámi všechnu dokumentaci, včetně sestavení smlouvy, mzdové agendy, vyplácení kapesného, sociálního pojištění pro dobrovolníky a další.
Kompetentní poradenství a podporu pracovního místa a dobrovolníka v otázkách spojených s dobrovolnickou službou i podporu v případě konfliktů a v krizových případech.
PŘIHLÁŠKY: do 15.5.2014; informační schůzka 19.5. v 16:30
V kostce: Zahájení a ukončení dobrovolnické služby: 01.09.2014 až 31.08. 2015
Věk dobrovolníků: mezi 18 a 30 lety (poradíme si i se starším zájemcem)
Týdenní pracovní doba: 35 hodin / 5 hodin pro osvojování jazyka
Vzdělávací dny pro dobrovolníky: 25 dnů; Počet dnů dovolené: 26 dnů
Příspěvek zájemce: vstupní administrativní poplatek 500 Kč v případě vážného zájmu
Podmínky: Dobrovolníkovi bude vyhledáno levné ubytování a bude disponovat s částkou 450 Eur

Kontakt: Dobrovolnické centrum, tel.: 606 512 905, mail: dcul@seznam.cz
Německý partner: www.parisax-freiwilligendienste.de