weby pro nejsevernější čechy

Oprava cesty dočasně omezí provoz cyklotrasy

Dnešního dne byla zahájena oprava cesty v Haťovém dole z Jetřichovic směrem Na Tokání v národním parku České Švýcarsko. Cesta poškozená při jarním tání je současně žlutě značenou turistickou trasou a cyklotrasou označenou číslem 3079. Po dobu prací dojde k omezení průchodu a průjezdu na kolech v úseku dlouhém zhruba 500 metrů, a to ve spodní části cesty blíže obci Jetřichovice. S dokončením prací správa národního parku počítá nejpozději 10. července tohoto roku. „Maximum nutných oprav se snažíme dokončit ještě před začátkem hlavní turistické sezóny,“ říká Pavel Benda, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko, a dodává: „Věříme, že návštěvníci budou mít pro práce na odstranění škod potřebné pochopení.“

V opravovaném úseku cesta dostane nový štěrkový povrch, upraveny budou také příkopy a propustky, aby na jaře příštího roku nedošlo k opětovnému poškození.