weby pro nejsevernější čechy

Další knížka z Paseky na čtení na pasece, Atlas brouků

Další knížkou, kterou nám do soutěže věnovalo nakladatelství Paseka, je Atlas brouků od Vladimíra Pokorného. V úvodní textové části se dozvíte, jak zakládat sbírku brouků, o jejich chytání a volném sběru, najdete tu přehled zákonem chráněných brouků, dále je zde zpracována systematika a anatomie brouků.

V přehledu čeledí, který je doplněn detailními černobílými ilustracemi, nás autor seznamuje s tím, kolik se u nás vyskytuje druhů, kde brouci žijí, co rádi jedí a jaká mají česká jména.

Věděli jste například, že české jméno pro zástupce Curculionidae – nosatcovití je nosatec, lalokonosec, listohlod, listopas, dlouháč, rýhonosec, klikoroh, nosatčík, pilous, smolák, křovák, koromil, krytonosec, květopas, topolníček, skákač, divizňáček, zobonoska?

Jednotlivé čeledi nám pak představuje barevná obrazová příloha, která je převzata z publikací vydaných v druhé polovině 19. století.

Knížku plnou brouků můžete vyhrát, pokud správně odpovíte na otázku:
Jak se jmenují komáří bratři (hmyz dvoukřídlý), kamarádi vosy (hmyz blanokřídlý) Marcelky z knížky
Jak byla vosa Marcelka ráda, že je, jejímž autorem je Michal Čunderle.

Soutěž potrvá do 15. června 2014.

A nezapomeňte kouknout co mají na Pasece nového!

Tagy