weby pro nejsevernější čechy

Noc kostelů – Loreta Rumburk 2014

Při Noci kostelů 2014 zněl Loretou a kostelem sv. Vavřince v Rumburku zvuk varhan a nesla se vůně kadidla. Návštěvníci si vyslechli přednášku o historii rumburského kapucínského kláštera. Podrobně se seznámili s jednotlivými částmi klášterního kostela od ambonu, přes kazatelnu, oltáře, až po zpovědnici. Vyslechli si ukázky hry na varhany a přičichli k různým druhům kadidla, vonné pryskyřice používané při obřadech v kostele. Zpřístupnila se Expozice církevního umění Šluknovska a vyprávělo se o vnější výzdobě loretánské kaple.