weby pro nejsevernější čechy

Po Josefu Zoserovi oznámil oficialně kandidaturu do Senátu i Zbyněk Linhart, starosta Krásné Lípy

Vážení spoluobčané, obyvatelé Děčínska,dvacet let stojím v čele města Krásná Lípa. Za tu dobu se nám podařilo zrealizovat investice za miliardu korun, ať již v městských či v některých soukromých projektech, a proměnit tak výrazně tvář města. Vybudovali jsme postupně základní městskou infrastrukturu a tak trochu opomíjené městečko jsme začali orientovat na rozvíjející se cestovní ruch. Zároveň jsme se aktivně zapojili do jednání o vzniku Národního parku České Švýcarsko a jeho Správa dnes sídlí právě v našem městě. Následně jsme se stali spoluzakladateli obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko, nestátní neziskové organizace, která se postupně stala iniciátorem rozvoje a ochrany přírodních i kulturních hodnot regionu České Švýcarsko. Dnes je jednou z nejvýznamnějších v České republice. I díky tomu je dnes o Českém Švýcarsku a Děčínsku hodně slyšet.
Veškerou svou energii a schopnosti jsem doposud věnoval především rozvoji Krásné Lípy a Českému Švýcarsku. V průběhu několika posledních měsíců, poté, co jsem získal jasnou aktivní podporu mj. téměř všech starostek a starostů Šluknovského výběžku, jsem se rozhodl, že budu kandidovat v podzimních volbách do Senátu za náš okres. Podpory kolegů si velice vážím, protože umí ocenit to, co veřejná práce obnáší. Se všemi se znám mnoho let, na meziobecní úrovni řešíme řadu problémů.
Budu se ucházet o Vaši podporu a Vaše hlasy, abych se pokusil aktivně prosazovat především zájmy našeho regionu. Věřím, že s takovým nasazením, jako jsem pracoval doposud, se musí ukázat nějaké výsledky.
Chci využít své nabyté zkušenosti a znalosti, věnovat je Děčínsku. Systematicky a úzce budu spolupracovat se samosprávami v našem regionu. Mám dostatek sil, odhodlání a energie to dokázat.
Vím, odkud jsem, kam jdu a kam se budu vracet!
Děkuju Vám za podporu a případně za Váš hlas, hlas pro Děčínsko! S přáním hezkých letních dní Vás zdraví
Zbyněk Linhart
starosta města Krásná Lípa
předseda Správní rady a spoluzakladatel o.p.s. České Švýcarsko