weby pro nejsevernější čechy

Předvolební debata v Rumburku je tady! ONLINE

Nápad to byl zprvu nenápadný a vznikl na facebookové skupině Rumburk, kde to poslední dobou hýří místní politikou. Proč se místo komentování příspěvků nesejít a neudělat si představu o tom, jak na tom jsou lídři kandidujících uskupení a co si vlastně myslí. A tak se realizoval projekt předvolební debaty.Ilustrační foto: Marek Douša S podporou starosty města Rumburk, jímž je doposud Jaroslav Trégr, byli obeslání lídři všech politických uskupení, které kandidují do Zastupitelstva města Rumburk. Akce se koná v úterý 7. 10. od 17:00 ve velkém sále Domu kultury Rumburk.

Moderátorem se nakonec stane Roman Fišer, tvůrce celého nápadu, který naznačil, že budou pokládány otázky obecnějšího rázu, aby na ně mohli odpovědět bez problému všichni kandidáti. Prostor ale bude i pro otázky z řad veřejnosti, které budou pokládány nejspíše dost „na tělo“.

Z dostupných informací je známo, že se debaty odmítlo zúčastnit hnutí ANO, které by mělo mít vlastní debatu s voliči.
Celý průběh předvolební debaty odvysíláme ONLINE na našem webu.

Zástupci kandidujícíh subjektů, kteří vystoupili v debatě:

Sdružení Rumburk 2014-nová naděje: Miroslav Sabo

TOP 09: Petr Bartáček

Republika pro Rumburk: Bc. Ladislav Račok

ČSSD: Mgr. Ladislav Pokorný

Strana svobodných občanů: JUDr. Oldřich Voženílek

ODS: Ing. Karel Schäfer

KSČM: Václav Staněk

MĚSTO LIDEM: Ing. Petr Voldřich

Rumburáci.cz: Jaroslav Trégr


16:47 Sál DK Rumburk se začíná plnit. Z divadelních představení zde zůstala elevace, takže každý na své kandidáty pěkně uvidí.

16:48 Na židle byly rozdány papíry a propisky, mimochodem oranžové s jménem Jaroslava Sykáčka, pomocí kterých mají obyvatelé vepsat své otázky. Ty budou následně vybrány a kandidáti budou tázáni.

16:49 Jediný kandidující subjekt, který se nezúčastní, je hnutí ANO. Je tu malá změna oproti znění našeho článku, moderovat bude Václav Sochor.

17:04 Debata je zahájena, sál se z velké části zaplnil.

17:05 Moderátor vysvětluje, jak bude debata probíhat. Akce by měla skončit nejdéle po třech hodinách.

17:06 Je vidět, že Václav Sochor se ve svém vyzná, vše vysvětluje jasně a srozumitelně.

17:07 Nejdříve přijde sada pěti otázek na všech deset zástupců kandidujících subjektů. Každý z nich má na odpověď jednu minutu.

17:09 Všichni zástupci stran se představili, začíná Sabo.

17:10 Sabo zastupuje Sdrtužení pro Rumburk 2014 – Nová naděje. Otázka zní, proč jeho sdružení kandiduje a co chce dokázat.

17:11 Sabo odpovídá v tom smyslu, že do politiky vstupuje kvůli nesouhlasu s jednáním některých městských činitelů.

17:12 ,,Chci pokračovat v tom, co už bylo započato,“ říká Winterová za Sdružení pro město Rumburk.

17:13 Račok za Republiku pro Rumburk zmiňuje konkrétní důvody: špatný stav domova mládeže, velké odměny pro činitele města, drahá rekonstrukce nemocnice. Jako první překračuje svou minutu projevu a musí být přerušen.

17:14 ,,Naším prvořadým cílem je změnit poměry v Rumburku, nefunguje tu komunikace s městem a stále se různými způsoby porušuje zákon,“ stěžuje si Pokorný za ČSSD.

17:15 ,,Chci, aby se do Rumburka vrátilo podvědomí, že základní stavební jednotkou je občan,“ deklaruje Voženílek za Svobodné.

17:17 Schäfer by rád prosadil, aby se informace o chodu města dostávaly pravidelně na internet.

17:18 Zástupce z KSČM přiznává, že se jim minulé volební období vůbec nedařilo a on sám se musel nechat přemluvit ke kandidatuře.

17:19 ,,Máme pocit, že město by si mělo od některých lidem odpočinout,“ přestavuje svou vizi Voldřich ze sdružení Město Lidem.

17:20 ,,Některé investice se nepodařily dokončit, ale chceme pokračovat ve stávající práci, víme, co naše město potřebuje,“ říká starosta Trégr za Rumburáky.cz.

17:23 V ležerním posedu pan Voldřich předkládá své představy o tom, že jeho sdružení nechce nic skrývat.

17:24 Staněk si stěžuje na práci médií: ,,Vznikají tu bludy!“

publikum

Situace před vypuknutím debaty (foto: Marek Douša)

17:26 Voženílek nechce ve volbách bojovat, chce ukázat, že tu existuje mladá demokratická strana, která má co nabídnout.

17:28 ,,Nabízíme slušnost a mladé lidi,“ tvrdí Pokorný. Zato Račok je zatím z promluvších asi nejráznější: ,,Chceme odstranit bláto, co utkvělo na městě Rumburk.“

17:30 Winterová je mimořádně stručná; Sabo se domnívá, že jeho strana by přinesla Rumburku novou naději.

17:32 Časomíra, kterou vidíte na fotce, odpočítává vždy jen jednu minutu, moderátor přerušuje kandidáty v půlce věty.

17:34 Komu se mají zodpovídat ředitelé škol a podobných institucí, které spadají pro město? To je další otázka, na kterou musí kandidáti odpovídat.

17:35 Schäfer ukazuje svou duši podnikatele: ,,Město by se mělo chovat jako klasický vlastník, jsme ale zásadně proti kumulaci funkcí.“

17:36 KSČM se vyjadřuje v tom smyslu, že se všichni musí zodpovídat zastupitelstvu. ,,Trochu mě mrzí, že ředitelé těchto organizací nechodí na zasedání zastupitelstva.“

17:38 ,,Rozhodně nechceme, aby někdo seděl na dvou židlích,“ promlouvá Voldřich.

17:40 Všichni kandidáti se shodují ve dvou věcech. Nikdo by neměl sedět na dvou křeslech, čímž naráží na místostarostu a ředitele nemocnie Švába. Druhou věcí je skutečnost, že ředitelé organizací města se musí zodpovídat zastupitelstvu.

17:43 Jediná žena, která se škvaří před zraky voliču, je Alena Winterová. A mluví vcelku rozumně: ,,Je tu určitá posloupnost, kdo a komu se zodpovídá. Zastupitelstvo, rada a tak dále.“

17:45 Sabo se mezi řečí zmíní, že Šváb není bůh. Poprvé za dnešní debatu se sálem ozývá mocný potlesk a projevy souhlasu.

17:46 Trochu pikantnější otázka přichází vzápětí: ,,Co říkáte na vyhraněnou volební kampaň?“

17:47 Starosta města za Rumburáky.cz tvrdí, že kampaň se zde vede už rok. A že mu vadí lhaní, které probíhá už v bázi programu stran.

17:49 Voldřich naráží na problém rozdávání lístků na koncert Michala Davida za volební hlas. Tento problém je spekulativní, nikdo neví, jestli to je skutečně pravda. Toto obvinění padlo na bedra jednoho z kandidátů Rumburáku.cz, to zde ale zmíněno nebylo.

17:51 Voženílek: ,,Trochu mě překvapuje, že se na mě zubí tváře, co tu za všechny problémy můžou. Je to jako kdyby mi někdo vykradl byt a já mu potom dal klíče, aby mi zaléval kytky.“

17:54 Kandidáti se povětšinou shodují, že kampaň není nijak přehnaně agresivně vedená.

17:56 Jak to budou vypadat po volbách? Co kandidáti považují za absolutní prioritu zastupitelstva po volbách?

17:58 ,,Je nutné dohlédnout na infrastrukturu města, nezaměstnanost a vyloučené lokality,“ je přesvědčen Staněk.

17:59 ,,Každá koruna, co bude vydáná z městského rozpočtu, musí být transparentní,“ sděluje Schäfer.

18:00 Voženílek připomíná fakt, že dělat starostu není věc jednoduchá, kor v Rumburku.

18:02 Lídr Miroslav Kucer (Rumburáci.cz) sedí v poslední řadě, místo něj vystupuje Trégr. Ani to ale nemá na Město lidem, které zastupuje pan Voldřich, jenž na kandidátce zastává číslo 9!

18:06 A zrovna na Trégra se při této otázce zapomnělo, stejně tak na Voldřicha. Moderátor už už chtěl přejít k další otázce, když v tom se o své hlasitě přihlásili právě oni.

18:07 Na tuto debatu našlo cestu až 200 občanů. Nutno ale zmínit, že mezi nimi sedí mnoho kandidátů, kteří přišli podpořit své lídry.

18:08 Otázka velmi konkrétní přichází na scénu: ,,Uvažujete už o nějakých povolebních koalicích? A s kým byste nikdy do koalice nešli?“

18:09 ,,Do koalice nikdy nepůjdeme s komunisty a fašisty!“ rozčiluje se Bartáček za TOP09.

18:10 Račok přiznává, že by si uměl představit koalici s ODS.

18:11 ,,Odmítáme jít do koalice s lidmi obviněnými policií,“ zaříkává se Pokorný.

18:13 Voženílek si myslí, že na komunální úrovni není koalice dost dobře možná. Schäfer proklamuje ochotu jeho strany spolupracovat s kýmkoliv, kdo bude ochotný jednat.

18:15 Staněk doufá, že se po volbách utvoří v zastupitelstvu většina alespoň 20 lidí.

18:16 Město lidem by rádo vidělo v zastupitelstvu především svoje lidi. To je překvapení!

18:17 ,,Bude to nepřehledná situace,“ předpokládá Trégr.

18:18 První část večera zakončuje Winterová: ,,Spojíme se jen s tím, kdo bude chtít vést město zodpovědně dál.“

18:19 Následuje přestávka, příchozí mají prostor k vhození své otázky do urny, ze které se bude losovat, protože čas je neúprosný.

 MG 8978

Bodrý moderátor Václav Sochor (foto: Jakub Trmal)

18:35 Je po přestávce, jdeme na otázky z obecenstva. První míří na Město lidem, zda jim opravdu přijde, že jejich kampaň je nekonfliktní, když si pan Kittl z jejich kandidátky stále vymýšlí. ,,Jen si stojí za svým názorem,“ reaguje Voldřich.

18:37 Proč nabízeli kandidáti Rumburáků.cz lístky na Michala Davida za volební hlas? ,,Pan Kořínek nakoupil sto lístků, které jsme jen tak rozdávali. Chtěli jsme lidem udělat radost,“ odpovídá nepřesvědčive Trégr. Vyjadřuje se Voženílek a to v tom smyslu, že kdyby mu někdo dal lístek na Davida, přemýšlel by, co tomu dotyčnému udělal špatného. Sálem se ozývá smích.

18:41 Otázka na tělo: Proč je tu místo Kucera starosta Trégr? ,,Kdo chce, může si tu pana Kucera odchytit. Pokyn zněl, že se má zúčastnit zástupce strany a to já jsem.“ říká Trégr.

18:43 ,,Rumburské noviny jsou otevřené veškerým názorům, ale když tam lidé nepíšou, nemůžeme tomu pomoci,“ říká rezolutně Trégr. ,,Proč lžete?“ kříčí ze sálu Martin Rein, ,,škodíte jen sám sobě.“ Reaguje i zástupce Republiky pro Rumburk, jejich strana jako jediná nedodala odpovědi na předvolební otázkydo Rumburských novin: ,,Jen chci objasnit, že my jsme žádné otázky nedostali.“

18:47 Pokorný nechápe, proč nemocnice plýtvá penězi za najmutí dalšího právníka pro řešení případu Vondráček. Jednoho prý už k dispozici má.

18:48 Nejvíce padá otázek na hlavu Trégra, který už neví kudy kam.

18:50 Debata se točí kolem předraženého advokáta Sokola, kterého Šváb povolal k případu Vondráček.

18:55: V plénu je otázka rozdělování veřejných zakázek. Trégr zdůraznil, že transparentnost stojí hodně peněz.

18:57 ,,Podnikatelům a živnostníkům musíme vytvořit jasné a příznivé podmínky, aby sem měli důvod přijít,“ myslí si Schäfer.

18:59 Winterová zatím nepromluvila ani slovo, k debatě se nehlásí. Zato pan Pokorný je přímý a důrazný, což se lidem líbí.

19:03 Voženílek má představu, že by se novináři měli držet presunkce neviny, protože útočivé články ovlivňují jednání státních orgánů.

19:05 ,,Město handicapuje obvinění Trégra i Švába, neumím si představit, jak starosta komunikuje s policií, když čelí obvinění,“ prohlašuje Pokorný.

19:07 ,,S policií komunikuji naprosto normálně,“ reaguje Trégr.

19:08 ,,Problém dotací je, že je nechceme, nestaráme se o ně,“ tvrdí Voldřich.

19:10 ,,Problém byl s veřejnou zakázkou na nápravu povodňových škoda, jenže všechny úřady prokázaly, že celá záležitost byla v pořádku,“ má jasno Staněk.

19:12 Račok říká, že městu například škodí situace, kdy rodinné příslušníky lidí z městské policie musí hlídat policie státní.

19:17 Jak to bude s revitalizací parků? Račok by rád postupoval jemně, ekologicky a opatrně.

19:18 Co se bude dít s problémem sezení na dvou židlích? Obecný názor je, že taková věc se dá zvládnout, ale ,,chobotnice se nesmí rozrůst do nezvladatelných rozměrů“.

19:21 Posledních deset minut debaty, další dotaz na Rumburské noviny. Myslíte si, že RN budou někdy nestranné? Nebo budou navždy ve stylu „koho chleba jíš, toho píseň zpívej“?

19:22 ,,K tomu, aby RN přežily, je potřeba nestranost, jinak jsou odsouzeny k zániku,“ nechá se slyšet Voženílek.

19:24 Voldřich: ,,Nelíbí se mi podoba RN. Je to brutální propaganda!“

19:25 ,,Proč do RN nevložit jednu necenzurovanou stranu názorů občanů?“ říká Račok.

19:26 Proč DK Rumburk zaměstnává lidi z okolních obcí? ,,Tohle si ředitel DK vyřizuje sám, je to jeho starost,“ okamžitě reaguje současný starosta.

19:28 ,,Při obsazování funkce musí rozhodovat profesní kvalita a ne to, odkud člověk pochází,“ mluví z vlastní zkušeností Schäfer.

19:29 Jako zajímavost uvádím, že jediný zástupce, který za celou dobu druhé poloviny besedy nevyužil možnosti vyjádřit se, byla paní Alena Winterová.

V půl osmé debata končí, děkujeme za pozornost.