weby pro nejsevernější čechy

Pašije 2015

V sobotu 4. dubna 2015 bylo možno na dvou místech shlédnout v provedení členů občanského sdružení Krásnolipsko a Farního sboru České církve evangelické v Rumburku divadelní představení Pašije.

Je to potěšující, že i když jsme toho dokázali tolik z minulosti zapomenout a zničit, najdou se tradice, jež se naopak podařilo obnovit a udržovat. Po projetí části výběžku jsem naštěstí včas za začínajícího sněžení dorazil na Vlčí Horu ke kapli Panny Marie Karmelské, kde už plné lavice očekávaly zahájení velikonoční hry o životě, smrti a zmrtvýchvstání Krista. Pokud si pamatuji, někteří herci se vystřídali, některé role se proházeli, Pilát je stále týž, mění se i samotné provedení hry, doprovázené hudbou a zpěvem. Doufám, že jim to nadšení vydrží.

Pro srovnání rok 2013 -> (tehdy v Domě Českého Švýcarska).

Kdo jste to nestihli ani tady na Vlčí Hoře, ani v RBK Na Kopečku, můžete se podívat na video, natočené samotnými Krásnolipáky: