weby pro nejsevernější čechy

Obnovení silničního provozu v úseku Hřensko (CZ) – Schmilka (D) – průběžné zprávy

Dne 22.9.2010 proběhla další schůzka jmenované pracovní skupiny, aby zhodnotila pokračování postupu při obnově provozu na silnici Hřensko (CZ) – Schmilka (D).
Na tomto setkání bylo konstatováno, že Ředitelství silnic a dálnic, zástupce pan Macho neřeší situaci uzavřené silnice dle dohodnutého postupu předneseného dne 13.9.2010. Zároveň bylo projednáno písemné stanovisko pana Macho z ŘSD, kde neuvažuje s variantou řízeného provozu. 

Z tohoto důvodu bylo vyvoláno další setkání pracovní skupiny s panem Macho z ŘSD a zástupcem Policie ČR na 24.9.2010. Na tomto setkání bude pracovní skupina trvat na co nejrychlejším obnovení silničního provozu řízeného semafory.

V případě, že nedojde k názorové shodě jednajících stran, je pracovní skupina připravena využít všech dostupných legálních prostředků k upozornění na vzniklou patovou situaci a prosazení prezentovaných zájmů. Na současnou, dlouhodobě neřešenou situaci doplácí většina subjektů v oblasti cestovního ruchu v celém regionu Českého Švýcarska.

Dne 13.9.2010 se opět sešla na obecním úřadě ve Hřensku pracovní skupina složená ze zástupců místních podnikatelů, obecní samosprávy, geologů, odborníků ze Správy Národního parku České Švýcarsko a obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko, aby projednala další postup při obnově provozu na silnici Hřensko (CZ) – Schmilka (D).

Na tomto setkání informoval ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko, Ing. Pavel Benda o výsledcích jednání se zástupci Ředitelství silnic a dálnic v této věci. Následně byl dohodnut tento postup prací:

1. Ředitelství silnic a dálnic zaměří nestabilní skalní bloky pomocí laserového scanneru pro přesný výpočet místa případného dopadu těchto skalních bloků.

2. ŘSD zároveň dle tohoto výpočtu připraví na silnici mezi Hřenskem (CZ) a Schmilkou (D) tzv. dopadové lůžko, které bude ohraničeno betonovou bariérou a vyplněno pískem pro utlumení rázové síly a odrazového efektu.

3. Skalní četa Správy Národního parku Českého Švýcarska následně očistí skalní blok, odstraní menší nestabilní skalní jednotky a instaluje měřící čidla pro sledování pohybu těchto skalních bloků.

4. Měřící čidla budou napojena na semafory, které v případě akutního nebezpečí řícení skalních bloků zastaví provoz na silnici ve sledovaném úseku.

V případě, že během výše uvedených prací nedojde k nepředvídatelným změnám, bude silniční provoz obnoven do konce září.

Pro zajištění maximálního bezpečného provozu byl Českou geologickou službou zpracován oponentní nezávislý odborný posudek, který má Ředitelství silnic a dálnic k dispozici.

Společným cílem všech zainteresovaných stran je obnovit bezpečný provoz na silnici Hřensko (CZ) – Schmilka (D) prozatím alespoň v jednom jízdním pruhu a zmírnit tak ztráty podnikatelů v oblasti cestovního ruchu, které sebou uzavření této silnice přineslo.