weby pro nejsevernější čechy

Z Rumburku do Varnsdorfu přes Německo

Po silnicích Šluknovského výběžku, ale i Ústecka a Liberecka se od 12. prosince tohoto roku, prohání autobusy nového autobusového dopravce s obchodním názvem BusLine a.s.. Nová společnost, která vznikla sloučením ČSAD Semily, a.s. a ČSAD Jablonec nad Nisou, bude provozovat více jak 400 autobusů, zaměstnávat více jak 800 lidí, a s očekávanými tržbami okolo jedné miliardy korun již v příštím roce. BusLine bude i nadále provozovat městskou autobusovou dopravu, linkovou meziměstskou a zájezdovou autobusovou dopravu.

Jednou z novinek této společnosti je i zavádění nových autobusových linek spojujících města Rumburk a Varnsdorf. Tyto linky však budou vedeny přes německé hraniční město Seifhennersdorf, což podle dopravně provozního ředitele společnosti Jaroslava Semlera citelně zrychlí dopravu mezi oběma městy. To ale přinese pro cestující některé změny. Především si musí uvědomit, že zde budou na území cizího státu a budou se muset chovat podle jeho zákonů a pravidel. Například děti by měly jezdit s cestovními pasy, nebo v doprovodu rodičů, kteří je mají zapsány v občanských průkazech. Podle Jaroslava Semlera však nevznikl požadavek na placení v Eurech, takže jízdné se bude platit v české měně.

V jízdních řádech společnosti BusLine, které byly vyvěšeny na stránkách Ústeckého kraje se však nevyskytoval spoj 670019, mezi Dolní Poustevnou a Libercem, což mnoho cestujících polekalo. „Tato linka zůstane samozřejmě zachována,“ uklidňuje veřejnost dopravně provozní ředitel. „Schvaluje ji však Liberecký kraj, takže jízdní řád tohoto spoje zákonitě nemůže být vyvěšen na stránkách kraje Ústeckého,“ dodává. Na ostatních linkách došlo k některým změnám v závislosti na zvýšené či snížené poptávce, někde se společnost snažila nedublovat spoje zároveň se železniční dopravou. Bližší přehled jednotlivých linek uvádíme uvnitř listu. Cena jízdného zůstává zatím stejná.

Úpravy jízdních řádů od 12. 12. 2010 pro oblast Šluknovska

Linka 512401 Děčín – Rumburk – Dolní Poustevna – dílčí časové změny při zachování stávajících požadavků – odjezdy z Děčína o 5 minut později, z Dolní Poustevny o 5 minut dříve, z Rumburku směr Děčín o 8 minut dříve, při zachování provázanosti s linkou 402 Varnsdorf – Děčín – návaznosti v Rumburku nově v centru města, zlepšení návazností v Brtníkách – omezení provozu v sobotu, neděli a ve svátek – zajišťuje železnice, linka U8 Linka 512402 Děčín – Varnsdorf – dílčí časové změny při zachování stávajících požadavků – odjezdy z Děčína do Varnsdorfu o 5 minut později, z Varnsdorfu do Děčína o 8 minut dříve, při zachování provázanosti s linkou 401 Dolní Poustevna – Rumburk – Děčín – posílení přímého večerního spojení z Děčína v pracovní dny – posílení provozu v sobotu, neděli a ve svátek – zrychlené spoje Varnsdorf – Děčín v intervalu 120 minut s návazností na rychlíky Linka 512403 Chřibská – Dolní a Horní Podluží – Varnsdorf – omezení provozu do Dolní Chřibské z důvodu minimální poptávky – zavedení školního spoje pro odvoz žáků spádové ZŠ v Dolním Podluží do Jiřetína pod Jedlovou včetně přizpůsobení časové polohy spojů -vybrané spoje přesměrovány ve Varnsdorfu z trasy od Sportovní haly a Severní dráhy,nově přes Karla IV a Horskou (částečná náhrada omezení linky 408) Linka 512404 Rumburk – Rybniště – Horní Podluží – zachování čistě účelového provozu posilové linky – mírné omezení spojů s nízkou vytížeností, zlepšení návazností v Rumburku Linka 512405 Rumburk – Staré Křečany – Krásná Lípa – Doubice – v pracovní dny zachování stávajícího rozsahu s dílčími posuny spojů – mírné posílení provozu v sobotu do Starých Křečan v souvislosti s jen částečnou obsluhou města železniční linkou U27 – ukončení obsluhy Horního Jindřichova v Rumburku (nově zajistí linka 410) Linka 512407 Varnsdorf – Krásná Lípa – Brtníky – na území Varnsdorfu navržena v nové trase přes Elite a Polikliniku z důvodu zlepšení dostupnosti k vlaku TLX do Liberce – mírné časové posuny na základě požadavků k zlepšení návozů do podniků a zároveň vytvoření návazností na vlaky TLX Linka 512408 Varnsdorf (LDN, Studánka) – Rumburk – celková změna koncepce linky zaměřená na dělnické a školní spoje – dosud v páteřním směru celotýdenní provoz souběhu s linkami 409 a 410 – přesměrování trasy v Rumburku z Horního Jindřichova do Krásnolipské – zastavení provozu v sobotu, neděli a svátky – minimální poptávka, včetně úseků k zdravotnickým zařízení Linka 1409 Varnsdorf – Rumburk – Jiříkov – Ebersbach – změna trasy v Jiříkově a části Filipov, prodloužení do Ebersbachu – přesměrování linky z úseku Rumburk – Jiříkov – Filipov na Rumburk – Filipov- Jiříkov – omezení ve Varnsdorfu na špičkové spoje v úseku žel.stanice – TOS – omezení provozu v sobotu, neděli a ve svátky a vznik návazných spojů z Rumburku k vlakům linky RE2 v Ebersbachu – zavedení nočního spoje mezi Varnsdorfem a Rumburkem s návazností na vlak TLX Linka 1410 Varnsdorf – Seifhennersdorf – Rumburk – Jiříkov– Šluknov–Velký Šenov – přesměrování trasy ze Studánky, nově přes Seifhennersdorf a z toho vyplývající: – rozšíření nabídky ve Varnsdorfu o dvě nové zastávky a obsluhu severní části města – převzetí obsluhy Horního Jindřichova v Rumburku místo linek 405 a 408 – rozšíření provozu v sobotu, neděli a ve svátek na interval 120 min – celotýdenní návaznost na vlaky TLX při zachování návazností na linky 401, 411 a 413 – zavedení nočního spoje z Rumburku do Šluknova (prodloužení z linky 409) s návazností na noční vlak U8 z Děčína Linka 512411 Mikulášovice – Velký Šenov – Šluknov – Rožany – časové posuny spojů v závislosti na dodržení návazností na linku 410 – z důvodu nutnosti zachování, návazností část spojů pojede zrychleně přímo mezi Velkým Šenovem a Mikulášovicemi – zrušení nevytížených spojů a jejich nahrazení novými nebo posunutými spoji – zavedení školních spojů pro žáky spádové ZŠ ve Velkém Šenově Linka 512413 Velký Šenov – Lobendava – Dolní Poustevna – časové posuny spojů v závislosti na dodržení návazností na linku 410 při zachování požadavků na zajištění spojení do spádových ZŠ – celková změna nabídky v sobotu, neděli a ve svátky – omezení nevyužívaných spojů a vytvoření nových s přímou návazností na linku 410 Linka 421 Česká Kamenice – Děčín – rozsah provozu návazné školní linky se nemění Linka 670019 Liberec-Dolní Poustevna -spoj 11 – posunutí odjezdu z Liberce -spoj 7 – trasa přes Nový Bor