weby pro nejsevernější čechy

Sborník Mandava 2011

Další ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf je na světě, a letos má barvu červenou. Tradičně začíná přehledem toho, co se ve Varnsdorfu dělo před sto lety, tedy v roce 1911.

Z tohoto přehledu vybírám, že Varnsdorf měl podle sčítání domů bytů a obyvatel v roce 1910 23 tisíc 219 duší, že v březnu napadla tlupa sociálních demokratů na třicet německých vysokoškoláků a že ještě v dubnu byla velká zima, a to až -9 stupňů Celsia. Naproti tomu v červenci bylo naměřeno až 42 stupňů na slunci a 38 stupňů Celsia ve stínu; pršet začalo až 14. srpna, kdy přišla v noci bouřka s deštěm.

A zatímco na začátku roku dováželo se do města hovězí z Argentiny, v říjnu se usnesl obecní výbor ve Varnsdorfu na nákupu brambor ve velkém ke zmírnění drahoty.

V dalších textech se dočtete zajímavé informace o budovách, které byly postaveny mezi roky 1900 a 1945 v Rumburku. Alena Sellnerová píše: Území bývalých Sudet je z pohledu stavební historie determinováno z více hledisek – je zde jazyková bariera, archivní materiály jsou tedy téměř výhradně v německém jazyce, navíc místně působící architekti většinou mimo německy hovořící oblast neprojektovali … míra zachování archivních pramenů je také výrazně nedostatečná , protože v období odsunu … se ztratilo mnoho původní projektové a plánované dokumentace.

Je to čtení zajímavé, a jak vyplývá z předchozího odstavce, skoro detektivní.

Další pozoruhodný text dodal Radek Andonov a týká se událostí z konce druhé světové války.

Nebyla to náhoda, že ve vzdálenosti 20 km od severočeské Lobendavy došlo v posledních dnech války k zajímavému úkazu, kdy se německý Wehrmacht vzepřel a doslova z posledních sil dosáhl ještě jednoho taktického vítězství.

Ester Sadivová se ještě jedním textem vrací k minulosti hostince Zelený strom v poválečné historii a líčí životní peripetie Erny Richter a Jaromíra Šembery.

Moji oblíbení brouci a jiná zvěř tentokrát přišli zkrátka, musím se tedy spokojit s Průzkumem pozitivní energie na Křížové hoře a Stručným přehledem vývoje počasí ve Varnsdorfu.

V Mandavě uteče ještě hodně vody a pak vyjde další Mandava.

(další info o sborníku Mandava 2011 tady)

Tagy