weby pro nejsevernější čechy

Ústecký kraj chystá desítky výběrových řízení na ředitele škol

Ústecký kraj chystá výběrová řízení na téměř osm desítek ředitelských míst středních škol a dalších příspěvkových organizací. Umožnila mu to novela školského zákona, která je v účinnosti od 1. ledna 2012. Ve Šluknovském výběžku se tato opatření dotknou dvanácti školských zařízení. „Výběrová řízení byla vyhlášena rozhodnutím Rady Ústeckého kraje z 8. února tohoto roku. Jedná se o 78 konkurzů na post ředitele příspěvkových organizací z oblasti školství, jako jsou střední školy, základní školy speciální a praktické, základní umělecké školy, domy dětí a mládeže a Dětské domovy, kde ředitel vykonává tuto funkci více než šest let,“ uvedla tisková mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Hanáčková.

Konkurzy na nové ředitele budou probíhat v průběhu jarních měsíců. Noví ředitelé by do svých nových funkcí měli být jmenováni k 1. srpnu 2012.

Ve Šluknovském výběžku se konkurzy budou týkat dvanácti zařízení, mezi nimi všech tří rumburských středních škol, základní školy speciální, domu dětí a mládeže a základní umělecké školy.
Chaosu, který může s výměnou téměř osmdesáti ředitelů středních škol na Ústecku nastat, se však radní Ústeckého kraje pro oblast školství Petr Jakubec neobává: „Nemyslím si, že tyto konkurzy budou znamenat rozsáhlé změny. Většina ředitelů odvádí svou práci dobře, většina z nich jsou velmi dobrými manažery a jsem přesvědčen, že většina z nich svou pozici ředitele při konkurzu uhájí,“ odhaduje Petr Jakubec.

Neúspěšný ředitel, který konkurzem neprojde, však o práci nepřijde. „Řediteli, který neobhájí svůj post, nebo se rozhodne konkurzu se neúčastnit, zaniká pouze výkon funkce, ale nadále zůstává na škole jako pedagog, “ vysvětluje Magdalena Hanáčková.

Se zánikem funkce ředitele tak nesouvisí vyplácení odstupného. To se vyplácí jen v případě, že by dostal od svého nového ředitele výpověď.

Výběrová řízení na ředitele těchto organizací se řídí vyhláškou ministerstva školství, která určuje podmínky konkurzu. Podle Petra Jakubce musí mít zájemce o tento post patřičné vysokoškolské vzdělání, zkušenost z řídící práce, čistý trestní rejstřík a lustrační osvědčení, a k tomu musí předložit i svou vlastní koncepci dalšího rozvoje školy.

Konkurzní řízení budou hodnotit jmenovat čtyři výběrové komise jmenované Radou Ústeckého kraje, do nichž zasednou zástupci zřizovatele, České školní inspekce a případně i školské rady.
Nový školský zákon však bude mít dopad i na ředitele základních škol, jejichž zřizovatelem jsou obce. To se týká i Rumburku. Podle vedoucí odboru školství a tělovýchovy Městského úřadu Rumburk Ivy Štefáčkové, rada města však zatím o termínu a podmínkách výběrového řízení na ředitele rumburských základních a mateřských škol nerozhodla.

gdo

Školy, kde budou probíhat výběrová řízení na nové ředitele
Gymnázium Rumburk
Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf
Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Rumburk
Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk
Speciální základní škola a Praktická škola Šluknov
Speciální základní škola Rumburk
Speciální základní škola a Mateřská škola Varnsdorf
Základní umělecká škola Varnsdorf
Základní umělecká škola Rumburk
Dům dětí a mládeže Rumburk
Dětský domov Krásná Lípa
Školní jídelna Krásná Lípa