weby pro nejsevernější čechy

Na varnsdorfském náměstí se sešlo několik desítek demonstrantů

Ze dvou ohlášených demonstrací ve Varnsdorfu byla jedna, novináři se nejvíc přeli o počtu demonstrujících, přijel legrační pán Ponert a nad Varnsdorfem znovu vysvitlo slunce.

Ale pěkně popořádku: účelem shromáždění, které svolal Petr Heinrich bylo informovat o neutěšené situaci ve městě, o sestěhovávání nepřizpůsobivých do ulice Kovářská (brzy jistě stejně známá jako druhdy Matiční), a o umožnění veřejnosti podepsat dopis adresovaný vládě (každou chvíli bychom ho měli mít k dispozici box na konci tohoto článku) a vystoupení občanů na téma „co je špatně“.

Popravdě jsem překvapen tím, jak se varnsdorfští drží a snaží. Dopisy adresované „nahoru“ se odrážejí jako hrách od zdi a jednání s městem vázne; kdyby pro nic jiného, tak proto, že obec nemá možnost určit majitelům domů, koho tam mohou nastěhovat.

Počet demonstrujících je vždycky kámen úrazu. Podle demonstrantů novináři vždycky napíší, že jich bylo méně, než jak to viděli oni. Mělo by na to být nějaké zvláštní školení. Ornitologové při určování počtu ptáků v hejnech používají sektorovou metodu a podle té mi vyšlo, že na náměstí bylo devadesát osm lidí, nebo stodvacet tři včetně novinářů, a o pár víc, když připočteme tajné policisty, kteří jsou někdy tak tajní, že nejsou ani vidět.

Účast byla nízká a lze spekulovat o tom, jestli bylo na vině počasí (viz níže) anebo i únava materiál, každopádně je zajímavé si uvědomit, že Varnsdorf má něco kolem sedmnáctii tisíc občanů a varnsdorfské zastupitelstvo jednadvacet členů, kteří mají možnost situaci nějak řešit, a na náměstí se sešel zhruba čtyřnásobek tohoto počtu, který může nadávat, klít a posílat dopisy.

Pan Kohout, který měl nahlášený pochod (a od zítřka až do konce léta má na podobné sešlosti objednané náměstí a všechny prostory, kde by se mohlo sejít víc jak pět občanů) akci odpískal a odešel poskytnout několik rozhovorů do novin a televizí.

Nejzajímavější z meteorologického pohledu a skoro nepochopitelné je, že ani na téhle demošce nepršelo, nesněžilo a nepadaly trakaře. Opravdu ojedinělý jev.

Ještě asi půl hodiny před akcí to vypadalo, že zmokneme a půl hodiny po akci, že napadne půl metru sněhu … při demonstraci ani kapka, pouze slunce jasné.

Ale foukalo.

Zdá se, že ve Varnsdorfu umí poručit dešti, větru, Romům, radnici a vládě zatím nikoli.

„Nechceme ve Varnsdorfu vznikající ghetta!“

My, níže podepsaní občané města Varnsdorf, jsme důrazně proti vznikajícímu ghettu na ul. Kovářská a Pražská. V těchto oblastech dnes již žije alarmující množství nepřizpůsobivých občanů, s nimiž je velmi těžké soužití. Přítomnost vznikajících ghett si nepřejeme a vyzýváme Vládu ČR k okamžitému řešení tohoto neuspokojivého stavu. Sama Agentura pro sociální vyloučení, dále jen Agentura, ve své vládní strategii boje proti sociálnímu vyloučení tvrdí, že stěhování do sídlišť všeobecně vede k prostorovému vyloučení sociálně slabých rodin. Ve své vládní strategii v Pilotním projektu garantovaného bydlení Agentura tvrdí: „Byty musí splňovat minimální technické požadavky, nesmí se nacházet v sociálně vyloučené lokalitě, zároveň by do programu neměly být zařazeny více než dva byty v jednom domě, resp. v jednom vchodě domu. V nově vznikajících ghettech ve Varnsdorfu toto samozřejmě dodržováno není, neboť nefunguje program prostupného bydlení a vše je ponecháno pouze a jedině na libovůli podnikatelů, kteří sociálně slabým byty pronajímají. Dále Agentura tvrdí, že se vznikem ghetta v lokalitě narůstá nezákonné a protizákonné jednání jak uvnitř lokality, tak v jejím okolí, do kterého nezákonné aktivity expandují a zasahují populaci mimo vyloučenou enklávu. Sama Agentura potvrzuje zvyšující se napětí mezi většinovou populací a obyvateli při vzniku ghetta. Sama Agentura potvrzuje, že utváření dvou odlišných „právních států“, uvnitř lokalit představuje velice nebezpečný trend. Proto co nejdůrazněji apelujeme na vládu, aby okamžitě zamezila stále rostoucí migraci rodin mezi ubytovnami a komerčními objekty a to jak v rámci místních lokalit, tak i v rámci krajů. Požadujeme, aby se co nejdříve přijaly návrhy některých poslanců jako je možnost obcí vykázat z jejich katastru lidi, kteří se opakovaně dopustí přestupku nebo zavedení domovského práva, což značí že sama obec rozhodne zda tyto lidi přijme k trvalému bydlení ve svém katastru. Dále co nejdůrazněji apelujeme na Vládu ČR, aby okamžitě zamezila zneužívání příspěvků, ze kterých jsou hrazeny individuální doplatky na bydlení a služby (topení, voda, elektrika) ze státní sociální podpory. Je nutné snížit výši těchto příspěvků a přesně vymezit podmínky, které zamezí jak nájemcům, tak i vlastníkům bytů zneužívat tuto veřejnou podporu. Nehledě na tu skutečnost, že takto nastavený systém nenutí sociálně slabé nájemníky šetřit výdaje za služby, ba naopak. Dále apelujeme na vládu, aby upustila od záměru snížit v letech 2013 a 2014 početní stav Policie ČR o 10.000 lidí. Jsme přesvědčeni, že toto politické rozhodnutí bude mít za následek fatální dopady v zajišťování vnitřní bezpečnosti státu. Podle policejního presidenta by byla Policie ČR nucena rezignovat na jednu ze svých hlavních činností a to je vyšetřování trestné činnosti. Dále vyjadřujeme plnou podporu návrhům boje proti sociálnímu vyloučení v tzv. „Ústeckém balíčku“ a iniciativě starostů Šluknovského výběžku, která je známá pod názvem „Šluknovské desatero“. Důrazně požadujeme na Vládě ČR, aby s dokumenty dál pracovala. Do dnešních dnů byl z deseti bodů „Šluknovského desatera“ splněn pouze jeden a to posílení hlídkové služby. Zřízení pořádkové služby se nachází momentálně ve stádiu chaosu a schválení Centrálního registru přestupků, tzv. třikrát a dost, až v roce 2013 je pro nás nepřijatelné a zbytečně zdlouhavé. S pozdravem níže podepsaní občané Varnsdorfu a Šluknovského výběžku.

Tagy