weby pro nejsevernější čechy

MŠ „Sluníčko“ Varnsdorf neustále pracuje na zkvalitnění své práce

I přes úžasné hodnocení ČŠI, která v naší školce proběhla v loňském školním roce (s hodnocením MŠ, že dosahujeme nadprůměrné úrovně výsledků vzdělávání) nezahálíme a stále se snažíme naší pedagogickou práci zkvalitňovat na nejvyšší možnou úroveň.
V letošním školním roce 2014/2015 se naše školka s neoficiálním názvem „Sluníčko“ zapojila do projektu „Stáž učitelek MŠ na pracovištích Centra pro empiricky ověřenou ranou intervenci, Bangor University, Wales (CEBEI)“,
V současné době učitelé mateřských škol tráví stále více času a úsilí ve snaze zvládnout agresivní a nevhodné chování některých dětí, což narušuje proces učení a socializace všech dětí ve třídě. Proto Centrum pro empiricky ověřenou ranou intervenci (CEBEI) ve Walesu vyvinulo odzkoušené postupy a metody ovládání agresivního a nevhodného chování dětí předškolního věku. Tyto postupy a dovednosti byly zprostředkovány 35 učitelkám z mateřských škol v ČR. Naši mateřskou školu zastupovala p. učitelka Petra Jedličková, DiS.
20.-24.dubna 2015 paní učitelky odletěly do Walesu, , kde měly možnost během pětidenní stáže pozorovat na pracovištích CEBEI a Univerzity v Bangoru přímou práci pedagogických pracovníků, osvědčené postupy programu The Incredible Years z USA (www.incredibleyears.com), který se rozšířil i do evropských zemí (VB, Dánsko, Norsko). V rámci programu byly učitelé MŠ školení v oblasti využití a zprostředkování efektivních strategií zvládání negativních jevů, v posilování sociálních dovedností dětí a spolupráci s rodiči. Zaměření projektu je inovativní, neboť v současné době v České republice žádná obdobná stáž není nabízena.
Paní učitelka Petra přijela ze stáže maximálně nadšená, nabita energií a chutí do další pedagogické práce. V současné době předává své zkušenosti celému pedagogickému sboru v naší školce formou prezentací ze stáže a podrobným výkladem. Na základě získaných nových poznatků, pracujeme na inovaci našeho školního vzdělávacího programu.

Tagy