weby pro nejsevernější čechy

Na Chrastavsko za antickým festivalem Glaudius

O tisíce let zpátky se dostali ti, kteří v sobotu 30. května 2015 zavítali do dvorce Curia Vítkov u Chrastavy.

Nad vsí Horní Vítkov se uskutečnil antický festival Gladius. Uspořádalo ho sdružení Curia Vitkov a Legio X. GPF. Pomocnou ruku poskytly spolky oživené historie a dobového vojenství. Na místo jsme nejeli naslepo. Objevili jsme ho náhodou před jedenácti lety a od té doby opakovaně žasneme, co se dá udělat z lásky k historii, ve volném čase a bez mohutných dotací.

Akci hostil archeoskanzen Curia Vítkov. Členové a příznivci stejnojmenného občanského družení na Liberecku budují volnou repliku venkovského velmožského sídla (kurie) z 12. století. Díky doprovodným akcím navíc „oživují“ dějiny raného středověku. K největším patří červencové Dobývání a červnový Turnaj. Sdružení sem tam svůj areál zapůjčí i spřáteleným spolkům, které přibližují jiná období dějin. A právě do antiky se už počtrnácté putovalo o posledním květnovém víkendu.

K vidění byl tábor římských legionářů a ležení Germánů, Keltů a Skytů. Dospělí se v pravidelných vstupech mohli poučit, jak a čím se v antice válčilo, jak probíhala dražba otroka a boj gladiátorů. Zvláštní prostor měl tábor Skytů s ukázkami oděvů, ozdob a zbraní. Děti během celého dne obcházely ležení vojáků a plnily úkoly. Ti nejvytrvalejší se stali legionáři a za odměnu byli na dvacet let „odvedeni do nejodlehlejších míst říše, bez možnosti návratu“. Vyvrcholením akce bylo společné vojenské vystoupení římských vojáků a barbarských kmenů. K vidění byly různé druhy boje, bitevní taktiky a strategie. Civilizované Římany nakonec porazili barbarští válečníci.

Budované raně šlechtické sídlo Curia Vítkov v Horním Vítkově nerekonstruuje nějakou skutečně existující lokalitu. Členové občanského sdružení mají v plánu vybudovat ideální soubor staveb, které mohly v uvedenou dobu stát na území Čech. Ve svém konání jsou mimořádně pečliví a vše konzultují mimo jiné s historiky a archeology. Na mírném návrší se za lehkým opevněním s příkopem, vršeným valem a polským plotem za víc než patnáct let podařilo postavit obydlí velmože, stáje, stodoly a čeledníky. V plánu je kamenný kostel a patrový palác velmože. V těsné blízkosti velmožského dvorce vzniká řemeslnická osada. V ní už stojí např. domy tesaře a kováře, parní lázeň, chlebová pec či přístřešek na uskladnění sena.

Klára Mágrová

Tagy