weby pro nejsevernější čechy

Město Schirgiswalde-Kirschau slaví 350 let městského práva

Dovolujeme si vás pozvat na víkendový slavnostní program do města Schirgiswalde-Kirschau v Sasku.

čtvrtek 11. června 2015:

19:30 hodin – slavnostní zahajovací koncert v katolickém farském kostele Schirgiswalde se sborem, sólisty, a orchestrem (vstup: volný / dobrovolný příspěvek)

po ukončení večerní doznívání a útulné setkání u historické městské brány v Schirgiswalde, Rämischstraße

sobota 13. června 2015:

celodenní „Den otevřeného města“ kde se představí místní firmy, spolky, zařízení a instituce (prohlídky firem, kostelů a škol)

14-17 hodin „Slavnost talentů“ při kávě ve slavnostním stanu u Gondelteich

19 hodin ev.-luteránský kostel Schirgiswalde – *Concerto maestoso* – slavnostní koncert s díly od J. S. Bacha, G. Torelliho, H. I. F. Bibera / trumpeta: Tilman Peter – varhany: Lucas Pohle

od 20 hodin ve slavnostním stanu tanec s „Robert & Hagen“ a živý koncert skupiny KARAT (40-ti leté jevištní jubileum)

neděle 14. června 2015:

14 hodin – velký historický průvod městem Schirgiswalde

od 19 uhr – závěrečný tanec s historickou laserovou show ve slavnostním stanu

za organizátory Stefan Wollmann (wollmann.stefan@t-online.de)

Tagy