weby pro nejsevernější čechy

Výstava CROSSROADS

Zveme Vás na na vernisáž výstavy, na níž vystavuje pan Prouza, který je uživatelem naší sociální služby a zároveň naším opatrovancem. Z této události se nesmírně těšíme, příprava výstavy trvala téměř rok, ale myslíme, že výsledek bude úžasný. Budete-li mít cestu kolem, jistě stojí výstava za zhlédnutí.

Nový společný projekt spolku ABCD a Musea Montanelli nazvaný „Crossroads – Rozcestníky“ představuje tvorbu tří současných mezinárodních tvůrců art brut, kteří mají společné téma: město jako platforma pro život. Německý autor Stefan Häfner vytváří trojrozměrné obytné moduly s propracovaným vnitřním vybavením, které jsou vizí jeho „města budoucnosti“. Belgičan Marcel Schmitz na svých kresbách, malbách a grafikách nahlíží anonymní velkoměsta jako monotónně traktovanou strukturu, která se vrství v prostorových plánech. Nově objevený český tvůrce Ota Prouza kreslí na několikametrové pruhy poslepovaných papírů nekonečnou spleť silnic, dálničních uzlů, tratí a kolejišť obklopenou mrakodrapy nahlíženými z ptačí perspektivy. Tito „mentální urbanisté“ nám předestírají svoji vizi budoucnosti, kde dochází k absolutnímu vylidnění, odlidštění, kde člověk už nemá místo, protože budovy, cesty a tratě žijí svým vlastním životem. Jako by město metamorfovalo v bující organismus a strávilo tak lidské společenství, které vlastní hypertrofií pozbylo opodstatnění pro svou existenci. Jeho okna se mění v tisíce mozaikovitých hmyzích očí, silnice jsou jako tepny, jejich křižovatky připomínají tělesné orgány, kamiony a vlaky nabývají antropomorfních rysů. Jsou to „jiná místa“, která snad vznikla na základě lidských plánů, ale ke svému bytí už člověka nepotřebují, tepou vlastním pulsem, sama se sytí a sama stravují. Nalézáme je v momentě „The Day After“, těsně po katastrofě, která proběhla bez povšimnutí.

Kurátorky:

Ivana Brádková, Terezie Zemánková

Architektonické řešení:

Ivana Brádková

Překlady:

Stephan von Pohl, Michala Marková

Grafická úprava:

Daniel Pešta, Petra Vaňousová Polifková

Díla na výstavu zapůjčili

Ota Prouza, Česká republika

Deutches Architekturmuseum, Frankfurt nad Mohanem, Německo

La „S“ Grand atelier, Vielslam, Belgie

Za pomoc a spolupráci děkujeme

Ing. Ilona Trojanová, Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p. o.

Dipl.Ing. Wolfgang Welker M.A., Deutches Architekturmusem, Frankfurt nad Mohanem

Anne-Françoise Rouche, La “S“ Grand Atelier, Vielslam

Christianne Cuticchio, Atelier Goldstein, Frankfurt nad Mohanem

MgA. Paulina Bočková

Výstavu podpořily:

Česko-německý fond budoucnosti, Státní fond kultury ČR

Akce probíhá pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka

Výstava potrvá od 20. listopadu 2015 do 28. února 2016

Museum Montanelli, MuMo

Nerudova 13, 118 01 Praha 1

+420 724 992 545

+420 257 531 220

info@museummontanelli.com

www.museummontanelli.com

Mgr.Ilona Trojanová

Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p.o.

Brtníky č.p. 119

407 60

Tel.: 734 751 222

e-mail: trojanova@dozpbrtniky.cz

Tagy