weby pro nejsevernější čechy

Úcta k minulosti

Kruh přátel muzea Varnsdorf zorganizoval ve čtvrtek 18. října 2012 další přednášku v malém sálku Městského divadla, tentokrát na téma „Vysloužilci a Velká válka“.
Přednášejícím byl Radek Andonov, postava známá všem, kteří navštěvují akce, související s válečnou historií (ať už první nebo druhá světová válka). Obšírně povyprávěl o vzniku vysloužileckých spolků v 19. století, o jejich poslání a aktivitách, o pomnících a památnících (vesměs zaniklých či poškozených), o hřbitovech a pietních místech, a nakonec o tom, jak se Výběžku dotkla 1. světová válka. Záběr pak patřil Rumburské vzpouře.

A hned dvě pozvánky – KPMV zve příští týden na přednášku o Norsku a Svaz c.k. vojenských vysloužilců Koruny české zve na znovuodhalení pomníku padlým turnerům do Filipova. Takže nezapomeňte sledovat náš kalendář!

Tagy