weby pro nejsevernější čechy

V Jiříkově se dokončila obnova barokní márnice

Římskokatolická farnost Jiříkov v listopadu dokončila záchranu bývalé márnice z 18. století.

Kvůli havarijnímu stavu se kulturní památka nacházela na Seznamu ohrožených kulturních památek v České republice. V letech 2014-2015 došlo k obnově poškozeného krovu, vyzdění zřícené korunní římsy, položení nové krytiny z přírodní břidlice, obnově fasády a opravě sloupu ohradní zdi. Letošní obnova fasády stála 421 000 Kč. Celkem přišla záchrana památkově chráněné stavby z roku 1729 na 1 058 000 Kč. Obnova kulturní památky v centru Jiříkova se hradila z příspěvku Římskokatolické farnost Jiříkov, z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje, programu Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Ministerstva kultury, z příspěvku Biskupství litoměřického a Města Jiříkov.

Márnici v Jiříkově dal ve 20. letech 18. století vedle kostela sv. Jiří postavit Alois Thomas Raimund hrabě Harrach, majitel panství Šluknov. Stavitelem kostela a zřejmě i objektu márnice byl v 1. polovině 18. století Johann Georg Aichbauer ml. z Prahy, bratr významného českého barokního stavitele Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Stavba bývalé márnice v Jiříkově je cenná stářím i malebností, s níž tvoří jeden celek s barokním kostelem sv. Jiří. „Stavební práce se nedotkly interiéru bývalé márnice. Jeho obnova záleží na dalším využitím kulturní památky, o níž jiříkovská farnost jedná s Městem Jiříkov,“ uvedl jiříkovský farář páter Jozef Kujan.

01.jpg

Jiříkov – bývalá márnice po obnově, celkový stav (foto Klára Mágrová, 18. 11. 2015)

02.jpg

Jiříkov – bývalá márnice a sloup ohradní zdi po obnově (foto Klára Mágrová, 18. 11. 2015)

03.jpg

Jiříkov – bývalá márnice po obnově (foto Klára Mágrová, 18. 11. 2015)

04.jpg

Jiříkov – márnice, detail korunní římsy po obnově (foto Klára Mágrová, foto 18. 11. 2015)

05.jpg

Jiříkov – stav před zahájením obnovy, pohled z ulice (foto Klára Mágrová, 8. 8. 2013)

06.jpg

Jiříkov – stav před zahájením obnovy (foto Klára Mágrová, 8. 8. 2013)

07.jpg

Jiříkov – márnice, detail zřícené korunní římsy (foto Klára Mágrová, 3. 12. 2012)

Mgr. Klára Mágrová
projektová manažerka
Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk
Náměstí Dobrovského 379/11, 408 01 Rumburk
mobil: +420 724 072 525
e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz
www.loretarumburk.cz
www.poutni-mista-sluknovsko.cz

Tagy