weby pro nejsevernější čechy

Retrospektivní výstava děl z mezinárodní sklářské soutěže Stanislav Libenský Award – SLAdění

1. března 2016 byla v Pražské galerie českého skla otevřena retrospektivní výstava děl z mezinárodní sklářské soutěže Stanislav Libenský Award –SLAdění.

Výstava si klade za cíl zdůraznit rozmanité a neotřelé přístupy v práci se sklem, ale především samotný proces vzniku skleněných objektů, v němž se snoubí řemeslné i umělecké pojetí. Výběr ze soutěžních prací roku 2015 doplní také objekty z ročníků předešlých. Výstavu bude možné vnímat jako retrospektivu samotné soutěže Stanislav Libenský Award.

Od 1. března 2016 zaplnila prostory Pražské galerie českého skla výstava SLAdění, která navazuje na mezinárodní přehlídku mladých sklářských výtvarníků Stanislav Libenský Award (SLA). Jedním z atraktivních prvků každoročně pořádané výstavy je představení přístupů ke sklu, ale také reflexe a nové pohledy na tradiční techniky, které jsou postaveny do vzájemného dialogu v rámci jedné přehlídky. „Výstava si klade za cíl zdůraznit rozmanité a neotřelé přístupy v práci se sklem, ale především samotný proces vzniku skleněných objektů, v němž se snoubí řemeslné i umělecké pojetí,“ uvádí Kateřina Čapková, ředitelka Pražské galerie českého skla.

Prezentované práce v Pražské galerii českého skla jsou pouhým zlomkem artefaktů ucházejících se o vítězství v roce 2015, ovšem doplněné o objekty z šesti předcházejících ročníků. Díky tomu lze k realizacím zaujímat nový přístup a vnímat je v retrospektivním kontextu. Vystavené objekty představují završení jedné etapy v procesu tvorby absolventů.

V každém ze zde přítomných děl se snoubí rozličné tvůrčí principy, úvahy o materiálu, inspirační zdroje a procesuálnost, s nimiž objekty vznikaly. Ať se jedná o výtvarné návrhy objektů či jejich následnou realizaci, do práce se sklem se vždy promítá dění, které se stává naprosto určujícím a signifikantním rysem celkového pojetí.

Sklo má zcela odlišné vlastnosti při hutním tvarování či při zpracování studenými technikami. Byť vystavující mnohdy volí stejné technologické postupy, výsledné artefakty jsou vždy zcela odlišné a unikátní. Rozmanité způsoby tvorby i samotný proces jsou otevřené a předem zcela nedefinované, přičemž se před absolventy otevírá nepřeberné množství kreativních řešení.

Celého konceptu se kurátorsky ujaly Alena Štěrbová a Gabriela Petrová – studentky Teorie a dějin moderního a současného umění na UMPRUM v Praze.

Pražská galerie českého skla kromě prezentace uměleckého skla poskytuje návštěvníkům, výtvarníkům a teoretikům neformální prostor pro vzájemné setkávání při vernisážích výstav, besedách a přednáškách věnovaných historii a současnosti české sklářské tvorby. Dále se věnuje komentovaným prohlídkám, workshopům a jiným aktivitám spojených se sklem. Široké veřejnosti se tak nabízí jedinečná možnost seznamování s českými i zahraničními tvůrci. V prostorách bývalého mlýna na sóju, který byl zrekonstruován na moderní loft, se může veřejnost seznamovat s díly mladých či zkušených sklářských umělců, vyslechnout zajímavou přednášku, přijít na sklářský workshop nebo komentovanou prohlídku k aktuální výstavě.

Pražská galerie českého skla, Bartoškova 26, Praha 4 – Nusle

email: info@praguegallery.com, tel.: 702 040 020

prazskagalerie.cz

Tagy