weby pro nejsevernější čechy

Bobři v Lobendavě

Ohlodaný a posléze i zmizelý okrasný stromek vysazený u potoka nedaleko našeho obydlí v Mikulášovicích mne donutil se zajímat o to, jakáže drzá potvora to způsobila.

Vylučovací metodou a s pomocí internetu jsem došel k závěru, že to mohl být s největší pravděpodobností bobr. Shodou okolností jsem nakonec dostal i tip, kde je možno vidět výsledky zajímavé a promyšlené činnosti tohoto pracovitého živočicha. Fotky jsou z Lučního potoka protékajícího katastrem Lobendavy. Bobra samotného jsem pochopitelně ani nezahlédl, ale jeho výtvory jsou zcela nepřehlédnutelné. Chránění bobři evropští se tedy ve Výběžku vyskytují, a to nejenom na Mikulášovickém potoce nebo v Lobendavě, ale podle některých zdrojů má být jejich kolonie i na Vilémovském potoce.

Dobrou zprávou je, že se příroda postupně dostává do stavu akceptovatelného pro většinu živých tvorů bobry nevyjímaje, kteří zde v minulých desetiletích měli malou šanci na přežití. Na druhou stranu ale škody způsobené těmito hlodavci v případě přemnožení mohou zahrádkářům v blízkosti vodních toků způsobit nemalé starosti. Takže uvidíme.
Další info na wiki->

A fotopast:

https://youtu.be/FgryQBN3O9khttps://youtu.be/