weby pro nejsevernější čechy

80. výročí kaple v Dolních Křečanech připomene mše, přednáška a brožura

V květnu 2016 uplyne osmdesát let od dostavby a posvěcení kaple sv. Alžběty Durynské v Dolních Křečanech, místní části Rumburku. Výročí připomene počátkem června mše svatá a přednáška doplněná o prezentaci nově vydané publikace.

Slavnost 80. výročí posvěcení kaple v Dolních Křečanech se uskuteční v neděli 5. 6. 2016. Mši svatou celebruje od 15.00 h. rumburský děkan P. Pavel Kadlečík SDB. V úterý 7. 6. 2016 následuje přednáška Ester Sadivové z Muzea Rumburk, která shrne čtyřleté bádání o historii kaple a osudech pamětních desek k uctění obětí 1. světové války z Dolních Křečan. Přednáška se koná v Městské knihovně Rumburk od 18.00 h. Současně se představí brožura „Kaple sv. Alžběty Durynské „, kterou nově vydalo Město Rumburk. Přednášku a prezentaci pořádá Spolek přátel Rumburku.

Kapli sv. Alžběty Durynské v Dolních Křečanech je ve vlastnictví Města Rumburk. Roku 1936 ji na svém pozemku dal postavit Johann Jahnel, jeden ze zakladatelů První severočeské továrny na rybí konzervy Jenko. K posvěcení kaple došlo 31. 5. 1936. O den dříve se posvětil zvon. Drobnou jednolodní sakrální stavbu o rozměrech 10,4 x 5,2 m postavil stavitel Johann Bräuer z Rumburku. Oltářní sochu sv. Alžběty Durynské vyřezal Franz Rosche z Rožan. Interiér zdobí dvě restaurované vitráže s motivem sv. Terezie a sv. Jana Nepomuckého. O staviteli J. Bräuerovi víme, že podle projektu F. Lehmanna realizoval stavbu Německé zemědělské a průmyslové banky v ulici 9. května (banka naproti Loretě) a rodinný dům s ordinací v Růžové ulici (dnes Základní umělecká škola) v Rumburku. Roku 2014 Město Rumburk instalovalo na stěny kaple v Dolních Křečanech pamětní desky věnované padlým z bojišť Velké války. Na rok 2016 připravuje obnovu fasády kaple.

Součástí přednášky Ester Sadivové v Městské knihovně bude 7. 6. 2016 prezentace česko-německé brožury od téže autorky. Dvanáctistránkovou česko-německou publikaci „Kaple sv. Alžběty Durynské / Kapelle der hl. Elisabeth von Thüringen“ vydalo v roce 2016 Město Rumburk v dvoutisícovém nákladu při příležitosti 80. výročí kaple. Brožuru graficky zpracoval Jiří Stejskal a vytiskla Střední a odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk. K dostání bude v Městském informačním centru Rumburk.

Klára Mágrová

Více informací k akcím Spolku přátel Rumburku sdělí:

Mgr. Filip Mágr, e-mail: spolekpratelrumburku@seznam.cz,GSM +420 723 959 516

Kaple sv. Alžběty Durynské v Rumburku – Dolních Křečanech (foto Klára Mágrová)

Tagy