weby pro nejsevernější čechy

Akce o adventu a Vánocích 2016 v Loretě Rumburk

Barokní památka Loreta Rumburk je pro veřejnost přístupná i v zimních měsících. Pro návštěvníky se od listopadu do prosince připravuje řada speciálně laděných akcí.

V rumburské Loretě se o adventu a Vánocích odehrají večerní prohlídky při svíčkách, adventní a vánoční koncerty a prohlídky betlémů. V Loretě Rumburk se pamatuje i na děti. Školákům z mateřských a základní škol jsou určené tematicky zaměřené prohlídky, které přístupnou formou přibližují historii a význam vánočních svátků. Barokní památka pochází z 18. století. Stavbu kaple a ambitu hradila knížata z Liechtensteinu. Loretánská kaple se vybudovala podle plánů architekta Johanna Lucase Hildebrandta z Vídně. Loreta Rumburk je přístupná celoročně od úterý do soboty, od listopadu do března od 9.00 do 16.00 h.

Od 26. 11. 2016 do 2. 2. 2017 probíhají prohlídky klášterního betléma. Kostelní betlém z roku 1922 se staví v klášterním kostele sv. Vavřince. Na ploše 20 m² se představují figurky od nejlepších řezbářů Šluknovska. Klášterní jesličky se během svého vystavení třikrát promění. Scénu narození Páně a klanění pastýřů nahradí od 6. 1. 2017 scéna klanění Tří králů. Koncem ledna se vystaví figurky představující útěk Panny Marie, Josefa a Ježíše do Egypta. Betlém je přístupný během otevírací doby rumburské Lorety od úterý do soboty mezi 9.00 až 16.00 h. O Vánocích je k vidění v pondělí 26. 12. 2016 mezi 14.00 až 17.00 h. V úterý 27. 12. a ve středu 28. 12. 2016 je přístupný od 14.00 do 16.00 h. Během vánočních svátků je vstupné na klášterní betlém dobrovolné.

V Loretě Rumburk se v prosinci a lednu uskuteční Zimní večerní prohlídky za svitu svíček a s vůní svařeného vína. Prohlídky se uskuteční v úterý 13. 12. a 20. 12. 2016, 17. 1. a 24. 1. 2017 od 18.00 h. Nabídnou seznámení s historií a zajímavostmi barokního poutního areálu v tajuplné večerní atmosféře. V prosinci doplní hodinové prohlídky adventní písně – roráty, v lednu prohlídky klášterního betléma s varhanní hudba. Nutná je rezervace na tel. čísle +420 604 555 922 nebo e-mailu loreta.rumburk@seznam.cz. Vstupné je 100 a 60 Kč.

V Loretě Rumburk proběhnou tradiční adventní a vánoční koncerty. Všechny se odehrají v přilehlém klášterním kostele sv. Vavřince. Nejprve v úterý 29. 11. 2016 od 17.00 h. vystoupí žáci Základní umělecké školy Rumburk na Předvánočním koncertu varhanní, dechové a pěvecké třídy. Adventní koncert dětského pěveckého sboru Šenováček z Velkého Šenova a Tyršovských zvonků z Rumburku se uskuteční ve čtvrtek 22. 12. 2016 od 17.00 h. V pondělí 26. 12. 2016 zazní koncertní provedení pastorální mše J. J. Ryby Česká mše vánoční. Od 17.00 h. účinkují hudebníci Šluknovského výběžku a Německa. Vstupné na koncerty je dobrovolné.

V Loretě Rumburk se bude rozdávat betlémské světlo. Zájemci si ho mohou odnést v sobotu 17. 12. 2016 od 13.30 do 16.00 h., poté od úterý 20. 12. do pátku 23. 12. 2016 od 9.00 do 16.00 h. a nakonec přímo o Štědrém dnu, v sobotu 24. 12. 2016 mezi 10.00 až 12.00 h. Nutná je vlastní svíčka nebo lucerna.

Ve dnech 24. 12. 2016 až 2. 1. 2017 se v Loretě Rumburk neposkytuje průvodcovská a informační služba. Přednost dostává duchovní rozměr vánočních svátků. Je možné si odtud odnést betlémské světlo, prohlédnout si klášterní betlém a poslechnout vánoční koncert. Pravidelné prohlídky se do Lorety Rumburk vrátí v úterý 3. 1. 2017.

Mgr. Klára Mágrová

projektová manažerka

Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk

Náměstí Dobrovského 379/11, 408 01 Rumburk

mobil: +420 724 072 525

e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz

www.facebook.com/loretarumburk

www.loretarumburk.cz

www.poutni-mista-sluknovsko.cz

Tagy