weby pro nejsevernější čechy

Řekni, co potřebuješ, já ti pomůžu…

Ve středu 16. 11. 2016 proběhl na ZŠ Varnsdorf náměstí projektový den věnovaný etice (MŠMT – Rozvojový program na podporu implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách).

Třídní učitelé 1. i 2. stupně si připravili pro děti program zaměřený na zlepšování mezilidských vztahů i na posílení sebeúcty. V řadě tříd byl program zaměřen na konkrétní problémy, se kterými se žáci už nějakou dobu potýkali.

Jednotlivé třídy se zabývaly těmito tématy: vyjadřování emocí (5. třída), vztahy v rodině, komunikace (6. A), pomoc druhým (7. A, 1. třídy), schopnost naslouchat (3. třídy, 6. A), společné zájmy (6. B), kamarádství (4. A, 4. B, 2. A), význam pravidel (2. B), schopnost ocenit sebe i druhé, schopnost přijatelným způsobem vyjádřit, co mi na druhém není vhod (8. A, 9. třída).

K práci žáci používali pracovní listy (které si v některých případech i sami připravili – v 3. třídách), práci ve skupinách (4. B), herecké etudy (např. televizní ankety v 7. A) i výtvarné činnosti (ruce zájmů v 6. B). K senzibilizaci sloužily nejrůznější příběhy, např. příběhy o zvířatech (v 1. A a 1. B), a dokonce i příběh Monteků a Kapuletů (v 8. A).

Ne vše skončilo tímto dnem, např. třída 7. A si vytvořila nástěnku „Burza pomoci“, která jim bude sloužit i v dalších dnech.

Celkově zúčastnění hodnotili den jako přínosný. Řada dětí dostala příležitost podívat se na sebe i na ostatní jinýma očima a pro mnohé už i jen sama tato možnost znamenala překvapení a posun v životě.

Mgr. Alena Valešová, koordinátorka projektu „Sami sobě, aneb mosty přes řeku“, ZŠ náměstí E. Beneše Varnsdorf

Tagy