weby pro nejsevernější čechy

Slavnost Porciunkule v Rumburku 2017

V sobotu 5. srpna 2017 se v Loretě Rumburk uskutečnila odpustková slavnost Porciunkule. Ta se koná vždy počátkem srpna v místech, v nichž působili řeholníci spojení s odkazem sv. Františka z Assisi.

Dopolední mši sv. v klášterním kostele sv. Vavřince celebroval Mons. Martin Davídek, generální vikář Biskupství litoměřického. Při kázání vzpomněl na historii Porciunkule i odkaz sv. Františka a sv. Kláry. V loretánské kapli zazněly loretánské litanie. Zájemci procházeli spolu s průvodcem barokní památkou. V ambitu byla k vidění výstava fotografií Jiřího Stejskala o barokním sochaři F. Bienerovi. Pohlazením po duši byl odpolední koncert duchovní hudby „Mariánské hudební rozjímání“. V loretánské kapli vystoupila Dagmar Čemusová (zpěv), Václav Zelenka (hoboj), Jan B. Novotný (kontrabas) a Vilém Valkoun (klavír). V Rumburku se slavnost Porciunkule poprvé konala roku 1685 v kapucínském kostele sv. Vavřince.

Mgr. Klára Mágrová

projektová manažerka

Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk

Náměstí Dobrovského 379/11, 408 01 Rumburk

mobil: +420 724 072 525

e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz

www.facebook.com/loretarumburk

www.loretarumburk.cz

www.poutni-mista-sluknovsko.cz

Rok 2016 ->, rok 2014 ->

Tagy