weby pro nejsevernější čechy

Poutní mše svatá a žehnání křížové cesty

Přijměte pozvání do Lobendavy.

Římskokatolická farnost Lobendava a Spolek Nixdorf Vás srdečně zvou v sobotu 26. května 2018 do Lobendavy na poutní mši svatou v kostele Navštívení Panny Marie od 9.30 a žehnání obnovené křížové cesty na Jáchymově vrchu od 11.00.

Celebruje Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek, generální vikář litoměřické diecéze

Partneři: Lesy České republiky, s.p. / Obec Lobendava / Obec Lipová

Roman Klinger

Tagy