weby pro nejsevernější čechy

ŽIVOT OBYVATEL V KRAJINĚ POD STUDENCEM V BĚHU ČASU

Vážení přátelé, dovolujeme si Vás informovat, že Spolek Pod Studencem vydal dlouhou dobu avizovanou novou česko-německou regionální publikaci „ŽIVOT OBYVATEL V KRAJINĚ POD STUDENCEM V BĚHU ČASU Historie a současnost obyvatelstva v jednotlivých domech vesnic Studený a Lipnice.

Nová kniha navazuje na publikaci „Krajina pod Studencem v průběhu času“ vydanou spolkem v roce 2010 a je jejím volným pokračováním. Autorkou díla je Jitka Tůmová.

Práce vychází ze sběru dat, historických údajů z matričních záznamů v archivu Děčín, ale i z orální historie a informací od rodáků – dětí, které v raném věku společně s rodiči musely opustit svoje rodná místa. Dnes jsou to stařečkové. Zpracovávání fotoarchivů a pořizování nové srovnávací fotodokumentace zabralo autorce více než 15 let. Množství fotodokumentace přesáhlo možnosti vydání v tištěné podobě publikace, proto se autorka rozhodla čtenářům umožnit vstup na elektronické „Úložiště“, kde si čtenář může fotografie v případě zájmu prohlédnout. Odkaz na ně je uveden v obsahu knihy, která má 548 stran.

Jedná se o zdokumentování a hlavně uchování historie míst pod Studencem na Českokamenicku. Obyvatelstvo obcí bylo spřízněno převážně s lidmi z Chřibské, Kunratic, Jetřichovic, Všemil a Vysoké Lípy, a pochopitelně i z města Česká Kamenice, kam bylo dlouhodobě přifařeno a spadalo pod místní úřady. Historie začíná krátce po událostech po bitvě na Bílé hoře roku 1620, v letech 1630 – 1717 a pokračuje průběžně až ke konci 2. světové války. Jsou však zaznamenány i některé události po odsunu původního obyvatelstva a následném dosídlování, do doby téměř zániku domů, které po Němcích zůstaly, a následného vzniku a rozvoje chalupaření. Nejvyšší počet trvale žijících obyvatel byl ve vesnici Studený zaznamenán roku 1850, kdy zde žilo 684 lidí. Koncem války jich bylo 264 a roku 1980 pouze 4 trvale žijící obyvatelé.

Pokud by nebyla publikace vydána, navěky by zmizela zpracovaná a zachycená historie dvou malých obcí na Českokamenicku. Kniha má význam širšího přesahu historie těchto míst.

Texty jsou z velké části přeloženy do němčiny; překlady prováděla paní Mgr. Jana Krausová a pan Dietrich Kühn.
Jazyková korektura: Prof. MUDr. Stanislav Tůma, Dietrich Kühn.
Grafické zpracování a předtisková příprava: Ondřej Tůma. Tisk: PBtisk, a. s. Příbra

Vytištěné knihy jsou od 20. 1. 2021 uloženy v prostorách Obecního úřadu Kunratice u České Kamenice. Vzhledem k současné zdravotní situaci nelze uspořádat plánovanou autogramiádu a poskytnout lepší propagaci této nádherné publikaci. Proto prozatím zájemcům nabízíme náhradní možnost získat knihu přímo na Obecním úřadu v Kunraticích. Úřední hodiny úřadu: Po – 8:00 – 13:00 hod. a Stř. 11:00 – 16.00 hod. https://www.obec-kunratice.cz/obecni-urad/.

Knihu možno zakoupit, popř. zarezervovat i v Informačním centru ve Chřibské, infocentrum@chribska.cz , tel. 420 601 187 308, nebo také na adrese: jkrausová@volny.cz; helena.krausova.pr@gmail.com

Doporučená cena publikace je 590,-Kč.

Tagy