weby pro nejsevernější čechy

Adaptační kurz 6. A, 6. B / ZŠ Varnsdorf, náměstí E. Beneše

V průběhu měsíců září a říjen probíhají a budou probíhat workshopy pro žáky šestých ročníků.

Proč pro žáky šestých ročníků? Tato potřeba vychází z preventivního programu školy, z důvodu přechodu žáků jiných škol na naši školu i z důvodu nutnosti vysvětlovat a osvětlovat pojmy tolerance a spolupráce. Workshopy i samotný adaptační kurz budou tedy zaměřeny na soudržnost, vzájemnou komunikaci, spolupráci, ale také na problematiku rasismu, netolismu, návykových látek, záškoláctví. Snahou lektorů bude nastolit vzájemnou důvěru a spolupráci. Na průběhu projektu se budou podílet nejen lektoři školy, ale také lektorky PPP Rumburk.

Reakce žáků na adaptační pobyt v Janově nad Nisou (22. – 24. 9. 2021)

Dopisy od dětí:

„Milá maminko, tatínku a babičko na seznamováku se mi líbilo i nelíbilo. Líbilo protože jsem byl na bobovce a nelíbilo protože – pravidla, telefony a tůry. A nejvíc se mi líbila bobovka a pokoje.“ Adam

„Milá maminko jak se máte já se mám napůl bolý mě nohy ale jinak kámoši super. Tůry jsou hrozný.“ Ráďa

„Milí rodiče, docela se mi tu líbí, vaření bi tu mohli zlepšit, ale jinak je to ok. Kolektiv je tu dobrý, občas nějaké blbé pravidla, ale klidně bych tu byl dýl.“ Míša

„Milí rodiče. Veďte děti k pohybu, k „normální“ stravě (polévka je také jídlo), k respektování pravidel i autority, rozvíjejte jejich pozitivní charakterové vlastnosti, věnujte jim svůj čas (potřebují vás, ale také povzbuzení a pochvalu)), komunikujte s třídními učiteli (alespoň trochu jim tím usnadníte práci). Děkujeme.“

Mgr. Jitka Hurtová, Mgr. Lukáš Hůla, Mgr. Ondřej Louka

ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše 469

Tagy