weby pro nejsevernější čechy

100 let povýšení městyse Jiříkov na město

„My František Josef První, císař Rakouský, jsme se plnosti naší královské a císařské moci pohnouti ráčili k tomu, abychom Naším rozhodnutím z 1.2.1914 Náš věrný městys Jiříkov na město povýšili.“ Stojí také v dekretu, který městští jiříkovští v roce 1914 obdrželi. Jaké byly tenkrát oslavy povýšení na město nevím, nepamatuji si to. Ale oslavám  stého výročí, jež začaly 1.2.2014 v kostele sv. Jiří ve 14.hodin slavnostním koncertem, jsem již byl přítomen.  Na koncertu, na který kromě zástupců města byli pozváni i další hosté politického a duchovního života, účinkoval Sbor základní školy Jiříkov včetně učitelského sboru, pěvkyně Dagmar Čemusová a varhanice Marie Červová. S žáky základní školy nastudovala několik skladeb sbormistryně paní Miroslava Kubešová ve spolupráci s Hanou Škvorovou. V některých skladbách žáky podpořili i učitelé. Jejich vystoupení bylo jistě velmi milým překvapením pro všechny přítomné, a již první společná skladba s Dagmar Čemusovou – Gloria, naznačila, že se posluchači mají na co těšit. Po úvodní skladbě pronesl úvodní slovo starosta města pan Michal Maják. Následné krátké proslovy Patera Jozefa Kujana, senátora ing. Jaroslava Sykáčka a zástupce litoměřického biskupství Mgr. Martina Davídka byly prokládány skladbami žákovského sboru. Po proslovu poslance parlamentu ČR pana Jaroslava Foldyny následoval sólový blok vystoupení pěvkyně Dagmar Čemusové doprovázené na varhany paní Marií Červovou. Nádherné interpretace skladeb daly zapomenout i na kostelní chlad. Celý koncert uzavřela společná skladba školního sboru s paní Dagmar Čemusovou.

Výkon školního sboru byl kouzelný a pěvkyně Dagmar Čemusové s doprovodem úchvatný. Také po právu odměněn potleskem všech přítomných. Start do roku oslav mají jiříkovští za sebou. Budu jen doufat, že v průběhu roku přichystají i další povedené akce.