weby pro nejsevernější čechy

Biskup navštívil rumburskou tančírnu Balahala

Jak už jsme napsali, navštívil biskup Baxant s doprovodem varnsdorfské gymnázium a potom také Schrödingerův institu, respektive jednu jeho součást: tančírnu Balalhala.

V tomto nově zrekonstruovaném prostoru čekali členové vedení institutu včetně ředitelky Gabriely Doušové a gestoři jednotlivých akademií a vedoucí středisek.

Biskup Baxant tak měl příležitost prohlédnout si výstavu fotografií, která dokumentuje práci institutu a také shlédl krátký filmeček na stejné téma. Hlavně ale mohl hovořit s jednotlivými gestory, na kterých leží největší část práce s výběžanskými dětmi.

Schrödingerův institut je velmi mladá organizace a přitom, se svými necelými pěti tisíci členy, je to největší středisko volného času v republice. U mnohých lidí to vzbuzuje úžas, u jiných nedůvěru a celou řadu otázek. Proto jsme rádi, že nás otec biskup navštívil a mohl se s lidmi a děním v institutu seznámit na vlastní oči. Pro nás byla jeho návštěva velkou radostí a inspirací. Jeho zájem o to, co se v institutu děje nás těší a jeho důvěra v naší práci nás zavazuje a posiluje. Jsme za ní velmi vděční,“ uvedla ředitelka institutu Gabriela Doušová.

Tagy