weby pro nejsevernější čechy

Církevní MŠ Klíček v Rumburku a pilotní projekt Skutečně zdravé školy

Církevní MŠ Klíček byla vybrána do celorepublikového pilotního projektu Skutečně zdravých škol (SZŠ), který probíhal od března do června 2015.

Školka využila balíček seminářů a přednášek, metodické materiály a podporu SZŠ. První seminář s Kateřinou Halamovou inspiroval k přípravě zdravých svačin, kterého se účastnili děti a personál školky. Druhý seminář s Danou Václavíkovou se zabýval využitím zahrady k vlastnímu pěstování. Děti sázely, sklízely a produkty využily k pečení v rámci programu školky. Třetí seminář se specialistkou na zdravotní prevenci a výživu s Margit Slimákovou byl určen pro rodiče, pedagogy a veřejnost. Tématem bylo: Jak strava ovlivňuje zdraví, chování a učení dětí, co to je zdravá výživa – snadná pravidla pro každého, jak děti učit zdravě jíst, vysvětlení doporučení SZŠ.

Po skončení pilotního projektu školka pokračuje v naplňování dlouhodobých plánů a vizí vlastním tempem. Školka plánuje kompostování, založení záhonů se zeleninou a ovocem, rozšíření bylinkové zahrádky, dále pak využití svých výpěstků k přípravě svačin, vzdělávání dětí, školního personálu a rodičů. Cílem školky je nadále navštěvovat farmy a vzdělávat děti v oblasti stravování a zdraví. Jednou z vizí školky je také pravidelný jarmark, k jehož realizace by se zapojili nejen děti, rodiče, učitelé, ale i místní farmáři a dodavatelé.

Pokud vám není lhostejné, jak se naše děti stravují, zapojte se do programu Skutečně zdravá škola i vy.

Mgr. Barbora Součková

(regionální koordinátorka)

Nejste spokojeni se školním stravováním? Zkuste projekt Skutečně zdravá škola

Skutečně zdravá škola je občanská iniciativa usilující o zlepšení školního stravování. Usiluje jednak o změnu vyhlášky o školním stravování tak, aby odpovídala současným vědeckým poznatkům, a též o zavádění komplexního programu Skutečně zdravá škola. Program je určen školám a v jeho rámci se vedení školy, učitelé, žáci, rodiče, pracovníci školních kuchyní, dodavatelé potravin, zemědělci a zástupci místní komunity společně zasazují o to, aby byla dětem poskytována chutná a zdraví prospěšná jídla a byly tak vytvářeny základy příjemné, zdravé kultury stravování. Školy, které se do programu zapojí, mimo jiné do kuchyně nakupují suroviny od místních farmářů, pekařů a řezníků a v jídelně poskytují pokrmy připravené z čerstvých sezónních surovin splňujících kritéria Skutečně zdravé školy. Pro žáky organizují výlety na místní farmy, integrují téma jídlo do školního vzdělávacího programu, pořádají na škole farmářské trhy a komunitní aktivity, žáci absolvují lekce vaření a pěstují na školní zahradě vlastní ovoce a zeleninu.

Základem programu Skutečně zdravá škola jsou tři pilíře:

1. Zlepšení stravování ve školních jídelnách.

2. Zapojení tématu jídla do školního kurikula.

3. Zapojení širšího okolí školy do aktivit v oblasti zdravého stravování – zapojení rodičů, podpora ke zdravému stravování i mimo školu, spolupráce se zřizovatelem školy a místními podnikateli.

Škola registrovaná do programu si vybírá, které body jsou pro ni prioritní, a to tak, aby postupně dokázala splnit kritéria programu. Škola zdarma získá jedinečně zpracované metodiky a návody, podporu koordinátora v regionu či přístup na vzdělávací akce, semináře a kurzy. Každá škola je specifická a sama rozhodne, co a jak z programu včlení do své struktury a systému vzdělávání či jakým způsobem zařadí daný program do svého ŠVP.

Pokud vás program Skutečně zdravá škola zaujal, přečtěte si více informací na www.skutecnezdravaskola.cz

Tagy