weby pro nejsevernější čechy

Poutní místo Filipov si v lednu 2016 připomíná 150. výročí

Významné jubileum zažije v lednu 2016 poutní místo Filipov na Děčínsku.

Ve středu 13. ledna 2016 ve 4.00 h. se v bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově uskuteční slavnostní poutní mše celebrovaná českým a německým biskupem. V tento den uplyne sto padesát let od zjevení Panny Marie ve Filipově (1866) a uzdravení Magdaleny Kade. Římskokatolická farnost Jiříkov si v roce 2016 připomene rovněž devadesát let od povýšení poutního kostela na baziliku minor (1926). Slavnostní poutní mše se ve Filipově koná již sto padesát let v neobvyklou roční dobu. Každoročně ji o lednovém ránu navštěvují stovky věřících z Čech, Německa a Slovenska. Poutní kostel s čestným titulem bazilika minor spravuje Římskokatolická farnost Jiříkov. Bazilika minor se nalézá ve Filipově, místní části Jiříkova, v těsné blízkosti státní hranice se Spolkovou republikou Německo.

Filipov – bazilika minor (foto Jiří Stejskal)

Nejvýznamnějším dnem jubilejního roku je středa 13. ledna 2016. Ve 4.00 hod. ráno v poutní bazilice minor ve Filipově proběhne pontifikální mše svatá celebrovaná litoměřickým biskupem Janem Baxantem a biskupem Wolfgangem Ipoltem z Görlitz. Bohoslužby se tradičně účastní čtyři desítky koncelebrujících kněží z Čech, Německa a Polska. Poutníci přichází k bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů v průběhu noci a z dálky je vítá vyzvánění zvonů. Cestu mnozí absolvují pěšky, ve větším počtu se na pěší pouť vydávají např. z Rumburku a ze Šluknova. Před čtvrtou hodinou ranní poutním kostelem zní filipovská poutní píseň „Uzdravení nemocných / Heil der Kranken“. Bazilika minor ve Filipově je českým a německým poutníkům přístupná od 12. ledna 2016 od 17.00 h., kdy proběhne mše sv. v milostné kapli, nepřetržitě celou noc. Střídají se zde služby zajištěné jiříkovskou farností a poutníci mohou přicházet do poutního kostela až do ranní mše sv. ve 4.00 h.

„Po pontifikální mši 13. ledna 2016 ve 4.00 h. následuje v 9.00 h. mše svatá v německém jazyce. V 10.30 h. se koná mše svatá v českém jazyce a v 17.00 h. pak česko-německá mše svatá. Od 14. ledna do 20. ledna 2016 se v poutním kostele ve Filipově koná oktáv zjevení se mší sv. od 17.00 h.,“ uvedl P. Jozef Kujan, rektor baziliky minor ve Filipově a jiříkovský farář. Vzhledem k očekávané vyššímu zájmu poutníků o návštěvu Filipova zajistí Město Jiříkov ve středu 13. 1. 2016 v blízkosti poutního kostela parkovací místa pro autobusy. K dispozici bude občerstvení a možnost ohřátí se.

Těm, kdo se chtějí dozvědět více o poutním místě Filipov, jsou určeny prohlídky s průvodcem, které se v bazilice minor uskuteční od čtvrtku 14. ledna do středy 20. ledna 2016 vždy od 13.00 do 16.00 h. V sobotu 16. ledna 2016 od 10.00 h. je na programu komentovaná prohlídka poutního kostela a představení nově vydaných publikací o poutním místě Filipov.

Poutní kostel ve Filipově pochází z let 1870 – 1884. Postaven byl na místě domu čp. 63, v němž se 13. 1. 1866 tkadleně Magdaleně Kade zjevila Panna Maria a přislíbila jí uzdravení. Filipov se svou proslulostí a četností uzdravení v první polovině 20. století řadil mezi vyhlášená evrop¬ská poutní místa. V bazilice minor ve Filipově se celoročně konají česko-německé mše svaté – každou neděli od 10.30 h. a každého 13. dne v měsíci. V červenci a srpnu v poutním kostele probíhá mezinárodní festival varhanní hudby.

Mgr. Klára Mágrová

projektová manažerka

Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk

Náměstí Dobrovského 379/11, 408 01 Rumburk

mobil: +420 724 072 525

e-mail: klara.magrova@seznam.cz

FB Bazilika Filipov: www.facebook.com/poutnimistofilipov

www.poutni-mista-sluknovsko.cz

www.rumburk.farnost.cz

Tagy